Home

Rokon értelmű szavak feladatok 5 osztály

Távoktatás magyar nyelven Magyar nyelv és irodalom, 5. osztály, 56. óra, A rokon értelmű szavak 3.27. Biológia - Sok emberkétől nem jött vissza a keddi, sőt még az azelőtti feladat (a videós és a 2 kérdés megválaszolása). Mindenkit szépen kérek, hogy küldje vissza. Szeretném ha mindenkinek egyformán meglennének a feladatok. A rokon értelmű szavak - 93-94. oldal - elolvasni. Sajnálatos módon az 5. osztály. Betűrend Elválasztás Betűrend (c betűs szavak) Betűrend 2. Betűrend (r betűs szavak) Melyik van előrébb az ábécében? Rokon értelmű szavak Hangutánzó vagy hangulatfestő? Mássalhangzó-törvények Magánhangzók Mássalhangzók jellemzése -szerű utótag és írása Helyesírás Hosszú mássalhangzót tartamazó szavak helyesírása -lya, -lye végű szavak helyesírása.

Magyar nyelv és irodalom, 5

 1. Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára - 5. osztály; Magyar nyelv és irodalom / Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről / A nyelvi egységek közötti egyszerűbb, rendszerszerű összefüggések / A szavak hangalakjának és jelentésének kapcsolata, az állandósult szókapcsolato
 2. A különböző alakúak, de egy jelentéssel bíró szavak a rokon értelmű szavak, más néven szinonímák. például: öreg, vén. Jelölése: Különböző alakkal, de hasonló jelentéssel bíró szavak például: erős-gyenge; alma-körte
 3. dennapokban megjelenő írott és elektronikus szövegek, szabad írá

8. A megadott betűk felhasználásával írd le a leleményes és a kószál szó rokon értelmű párját! Minden betűt egyszer kell felhasználni. Ügyelj a helyesírásra! a) leleményes A megadott betűk: k, l, l, ny, t, a, á, é, o A keresett rokon értelmű szó:.. b) kószá Elfogadható más rokon értelmű szó is. A jó választ helyesírási hiba esetén is el kell fogadni. 8. feladat. a) zuhog és szakad. b) Egy önálló példa, mely az zuhog és szakad szavakkal rokon értelmű, pl. esik. c) rohan és szalad. d) Egy önálló példa, mely a rohan és szalad szavakkal rokon értelmű, pl. fut. e) tömérdek. Rokon értelmű szavak 4. - Rokon értelmű főnevek - 3. osztály - Rokon értelmű szavak 4. - Rokon értelmű szavak - Rokon értelmű szavak - Április 1 Rokon értelmű szavak - egy jelentés több alakban feladatok. Keress olyan rokon értelmű szavakat, amelyek az alvás tevékenységét jelölik! Keress olyan rokon értelmű szavakat, amelyek az ébredés tevékenységét jelölik! Keress értelmi szinonimákat az evés szóra BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ - SZÓBELI (2013. DECEMBER 7.) 4. osztály Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 1. feladat (2 pont):Állítsátok párba a rokon értelmű szavakat

4. évfolyam — MNy2 feladatlap / 5 2017. január 26. 4. Alkoss 1-1 szót a megadott betűkből! Írd le őket írott betűkkel!Ügyelj a helyesírásra! A A I K P P Rokon értelmű szavak 50 (from 10 to 50) based on 1 ratings . Rokon értelmű szavak. a matching puzzle by PuzzleFast Instant Puzzle Maker. en MA Rokon értelmű szavak 2 öreg : agg gyönyörű :csodálatos Páros munka. Rokon értelmű szavak keresése: Mondd más szóval: kétségbeesetten, meg-cirógatta, megszánta, vergődik 5 - 6 osztály. 1 Nyelvtan 5-6. osztály összefoglal rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű szavak Szófajok A szófajok a nyelvhasználatban egyformán viselkedő, egyforma szerepet betöltő, azonos célra szolgáló szavak osztályai. nyelvtan 3. - HuPont.h

Beszédfejlesztés-szókincsbővítés • szóalkotás szógyűjté, s • szó- é s kifejezésmagyarázat • a rokon értelmű szava k stilisztika szerepi 5.b osztály 2020.03.31. kedd 3. óra Magyar nyelv Tananyag: A rokon értelmű szavak és kifejezések Elvégzendő feladatok: 1 BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY SZÓBELI DÖNTŐ (2005. DECEMBER 3.) 6. osztály Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 1. feladat (2 pont):Az alábbi szópárok szavai, bár nagyon hasonlítanak egymásra, mégis. Osztály: 2. osztály Tanít: Rohonczi Józsefné I. Köszönés, köszöntés A vendégek üdvözlése: Jó napot kívánok! II. Beszédművelő gyakorlatok: 1. Légző gyakorlat 2. Artikulációs gyakorlat. III. Az olvasmány hangulati előkészítése, feldolgozása 1. Feladatlap: figyelem és fegyelem fejlesztése a feladat megoldásával 2 4. A következő szavakat írd le helyesen! Vigyázz, a jót ne javítsd ki rosszra! 10 pont. Sára, ádám, Macska, bodri, szentivánlaborfalva, tolltartó, Újság, imola, Jancsi, Hamar _____ 5. A következő szólásokban, közmondásokban valamelyik szó rokon értelmű alakját használtuk. Így nem helyes! Húzd alá a hibás szót! Írd. Római Birodalom (1) szólások (1) 1. világháború (1) 1956-os forradalom (1) 5. nyelvtan (1) 5. osztály (37) 6. osztály (29) 7. osztály (24) 8. osztály (12) Ábel a rengetegben (1) Arany János (2) árpád-ház (1) Árpád-ház (2) Árpád-kor (1) A két világrendszer versengése (1) A koppányi aga testamentuma (1) A Vöröstorony.

Tantárgy: Magya nyelr v és irodalom Osztály: 2. Témakör: Hangala éks jelentés Tananyag: A rokon értelm éűs az ellentétes jelentés ű szavak Tanítási-tanulási feladatok 1. Beszédfejlesztés-szókincsbővítés • szóalkotás szógyűjté, s • szó- é s kifejezésmagyarázat • a rokon értelmű szava k stilisztika szerepi A rokon értelmű szavak (11) Anyanyelvi kommunikáció: Kommunikációs képesség. Szókincs, szóhasználat fejleszté-se. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használatának képessége Páros munka, egyéni munka Ny. 48-49. o. Helyes ejtési gyakorlatok. Kommunikációs helyzet-gyakorlat: a téma azonos, o. és 46. o. Helyes ejtési gyakorlatok. Az indukciós szöveg ér-telmezése 35. A rokon értelmű szavak (11) Anyanyelvi kommunikáció: Kommunikációs képesség. Szókincs, szóhasználat fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök hasz-nálatának képessége Páros munka, egyéni munka Ny. 48-49. o. Helyes ejtési. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

5. osztály :: Suliso

 1. A szavak jelentése: egyjelentésű többjelentésű azonos alakú szavak Szavak: rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű szavak Szavak: egyszerű szó összetett szó Read more. A mondat - Nyelvtan 4. osztály VIDE
 2. Az -o, -ó, -ö, -ő betűk pótlása a szavak végén Szöveg másolása 21. és kapcsolásának gyakorlása Szavak szótagolása dz, dzs betűkkel adott szavakkal Szavak -ból, ből toldalékos alakjának lejegyzése Szavak rokon értelmű párjának keresése. Ellentétes jelentésű párok keresés
 3. Szövegből igék, főnevek felismerése, rokon értelmű szavak gyűjtése. III. Igék csoportosítása jelentés szerint. A 3. csoport a számítógéphez ül, az anyanyelvi szoftver 17. témakörét használja - Mit fejeznek ki az igék? -, 1 sorozatot megold (20 feladat) A 4. és 5. csoport és az 1. csoport közös feladatlapot old meg

NYELVTAN 5. osztály - HSZ

 1. Mf. 4-5. o. A hatékony, önálló tanulás: kritikai gondolkodás. Fogalmak: tekintet, arcjáték, testtartás a fogalmazás építőelemei 4. Szavak gyűjtése kép alapján a kérdéseknek megfelelően. Rokon értelmű szavak használata. Szógyűjtés képről kérdések segítségével. Szavak tartalmának értelmezése. Szavak.
 2. imum 3-3 szinonimát az alábbi szavakra, kifejezésekre
 3. Feladatok: Füzetedbe írd fel a címet: Rokon értelmű szavak, szinonimák. Keresd ki a tankönyved 118. oldalán található ábráját, rajzold be a füzetedbe! Másold be az ábra alá: Rokon értelmű szavak: vannak olyan élőlények, tárgyak, dolgok, cselekvések, amelyekre több szót, kifejezést használunk. A hangalak különböző.

Okos Doboz digitális feladatgyűjtemény - 5

3. Saját szavaiddal magyarázd meg, mik a rokon értelmű szavak! (szóban) FELADAT: 94.oldal/1.feladat - Másold ki a füzetbe az olvasmány kiemelt szavait, majd keress melléjük minél több rokon értelmű szót, és írd le őket a füzetbe! KEDD, március 17., nyelvtan 1 Reggel: ZOOM! A rokon értelmű szavak - szinonimák tk. 87. oldal Vázlat: · egy jelentéshez több hangalak kapcsolódik ·. c) Alkoss mondatokat a gyűjtött szavak felhasználásával! 14. Írd ki a szövegből a sír rokon értelmű szavait! Kati leesett a hintáról. Hangosan zokogni kezdett. Barátai kedvesen vigasztalták. Pityergett még egy kicsit, majd szipogva elment a homokozóba. a) Gyűjts a szóhoz további rokon értelmű szavakat Rokon értelmű igék FELADATOK 1. Találd ki, mely ige rokon értelmű szavai a következők! kacag vihog rötyög hahotázik nevet. 2. Pótold a hiányzó szavakat a következő rokon értelmű igékkel! kóborol, kószál, csatangol, csavarog, tekereg Vasárnaponként szeretünk az erdőben _____. Merre _____ egész nap? Nap mint nap a.

Grade/level: 4.osztály Age: 10-11 Main content: Rokon értelmű szavak Other contents: tulajdonságok Add to my workbooks (3) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsap 5. osztály. Hangalak és jelentés. SZÓ = H + J. A szavakat akkor értjük meg, ha a szó hangalakjához hozzá tudjuk kapcsolni a szó jelentését is. EGYJELENTÉSŰ SZÓ. a) Jellemzői: - egy hangalakhoz, egy jelentés társul. b) Képlete: c) Példák 5 - 6. osztályos általános iskolai felzárkóztató program Tematika Egyjelentésű és többjelentésű szavak. 33. Gyakorló feladatok megoldása. 34. Azonos alakú szavak, hasonló alakú szavak. 3 35. Rokon értelmű szavak. Hangutánzó és hangfestő szavak. 36. Feladatok megoldása a témakörben. 37. Tollbamondá Hétfő-szerda: Nyelvtan (A FELADATOK SZÖVEGEIT NEM KELL LEMÁSOLNI, ELÉG A MEGOLDÁS!) A rokon értelmű szavak - szinonimák A rokon értelmű szavak hangalakja eltérő, de jelentésük azonos vagy hasonló.Pl. kutya - eb (ugyanazt jelentik - azonos jelentésűek), megy - ballag - császkál (hasonló a jelentésük)

Irodalom tankönyvből - 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei) A szavak hangalakja és jelentése - A rokon értelmű szavak 1.Ismétlés. Ellenőrizd és javítsd a múlt órai feladatokat! Azonos alakú: fél, mer, fűz, szűr, dob - Rokon értelmű szavak - Egyszerűsítés elve. és legmenőbb Rajz és vonalak játékok elérhetők a JatekokXL honlapon Olvasás gyakorlás 2-3 betűs szavakkal 1.osztály tankocka mátrix 30 (from 10 to 50) based on 2 ratings 4. osztály 2016. március 10., csütörtök 8.Rokon értelmű szavak párosítása: Párosítsátok össze a rokon értelmű szavakat! Szemléltetés: Interaktív tananyag 6.4.4 9.Szópiramis rokon értelmű szavakkal: Újra csoportban dolgozunk. Találtok a padokon egy-egy borítékot! Nyissátok ki, és vegyétek ki belőle a három-szögeket! Az lesz a feladat, hogy össze kel 5.b osztály 2020.04.01. szerda 5. óra Magyar nyelv Tananyag: Ellentétes jelentésű szavak A hasonló alakú szavak Elvégzendő feladatok 1. Mondd fel hangosan az egyjelentésű-, többjelentésű-, azonos alakú-, rokon értelmű szavak szabályát! 2. Ellenőrizd magadat a könyvből! 3. Mf. 88/1.4. 4. Tk. 84.o. a piros szabályt másold.

Hangalak és jelentés 2. (azonos alakú, többjelentésű, rokon értelmű szavak) By: monimerczel 2017. ápr 01 ; 5. osztály Magyar nyelvtan - Igekötős igék - Rövid-hosszú mgh. - Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? - Hangutánzó és hangulatfestő szavak - Egyszerűsítés el - Fogalmazás: Rokon értelmű szavak párosítása a megfelelő állításokhoz. Fogalmazás tankönyv 22. oldal/8. Az óra/foglalkozás célrendszere: - A házi feladatok megtanulása - A biztonságos önálló tanulási képesség kialakítása - A tanulás támogatása - Pozitív megerősíté A hasonló hangzású szavakhoz kapcsolódó nyelvhelyességi tudnivalók áttekintése, szókincsfejlesztés páros feladatok, kooperatív gyakorlatok segítségével. A rokon értelmű szavak megismerése, egyes nyelvjárási különbségek bemutatása, az egyéni nyelvhasználat példázása. A jelentéselkülönülés fogalmának áttekintése szó 9. Írjon példát olyan képzett szóra, amely a kiemelt képzővel rokon értelmű képzőt tartalmaz (pl. jár-ogat - jár-kál )! A tőnek nem kell azonosnak lennie Orgyilkos osztály 1.évad 5.rész Rokon értelmű szavak- szinonimák. iren vass témája a 'Szójátékok és játékok' fórumban , 2008 Február 20 Rokon értelmű szavak - Balon patlatm Rokon is a Rochester, New Hampshire-based motorcycle manufacturer that builds two-wheel-drive off-road motorcycles which are marketed either under the

Nyelvtan - 5. osztály Sulinet Tudásbázi

 1. i: Itt találtok rejtvényeket a kötelező olvasmányunkhoz. Mondák a magyar történelemből: A játékos feladatokkal átismételhetitek az olvasott mondákat. Itt találjátok a feladatokat. Ige
 2. Szövegértés fejlesztése 5. osztály. 5 A bambuszmedve Ritkaság az állatvilágban az óriás panda vagy bambuszmedve. Tíz ujjunkon megszámlálhatjuk, hogy mennyi van még belõle a világ állatkertjeiben. 1869-ben fe-dezték fel, de csak 1936-ban sikerült az elsõ élõ példányt fogságba ejteni.Az elsõ állatkert a pekingi volt, amelyik a gon Mit tud a Szövegértés fejlesztése.
 3. Szavak és mondatok hasonlóságának mérése fogalmi gráfokkal . A harmadik fejezet a szavak jelentésével foglakozik. A szókincsbővítő feladatok mellett az egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak csoportosítását tanulják a diákok
 4. A rokon értelmű szavak fogalmával is találkoztál már. Rokonod az, aki közeli hozzátartozód, sok közös vonás van bennetek, de mégsem vagytok egyformák. A nyelvtanban ez azt jelenti, hogy egy kifejezést más szóval is mondhatunk: Pl. fiú-férfi, kutya-eb, szép-gyönyörű
 5. den csapaton belül három papírt (3. feladatlap) egy-egy szóval: kacag, öreg, utód. A 3 db papír 2-3 kört téve csendben, megbeszélés nélkül járjon körbe, így írják rá egyenként a rokon értelmű szavakat

 1. Az ellentétes jelentésű szavak: 32: A rokon értelmű szavak: 34: A szótagolás, az elválasztás: 38: A toldalékos szavak: 42: Ha megoldom ezeket, biztosan sokkal eredményesebb leszek majd. Remélem, Téged is jól segítenek ezek a gyakorlatok, kedved leled a játékokban. Ha szívesen, örömmel gyakorolsz, meglátod, meglesz az.
 2. 5-8. osztály 1. és 2. kör feladatok (péntek, szombat) 5-8. osztály 1. és 2. kör javítási útmutató A 4. osztályban a 2. kör (szombat) 1. feladata sajnos hibásan szerepelt a döntőn, ezért ezt a feladatot egységesen nem értékeltük a versenyben Könyv ára: 874 Ft, Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv 5-6.osztály - C
 3. Angol,8.osztály - Válaszolni kell a kérdésekre a C.) feladatban. A D,) feladatban pedig rokon értelmű szavakat kell keresni a szövegben
 4. Üdvözlünk Magyarország szinonimaszótárának honlapján! Egy olyan online szinonimaszótárt építgetünk itt, amelyet bárki, bármikor kiegészíthet és szerkeszthet
 5. Hangalak és jelentés 2. (azonos alakú, többjelentésű, rokon értelmű szavak) By: monimerczel 2017. ápr 01
 6. A többszörösen összetett szavak a több szóból keletkezett szavak 1.egyjelentésű szavak H-J 2.Többjelentésű szavak H- J1, J2, J3 3.Azonos alakú szavak H- J1, J2 4.Rokon értelmű szavak J- H1, H2, H3 5.Ellentétes jelentésű szavak H1-J1 ellentét van a H2-J2 6.Hasonló alakú szavak :-alakváltozatok H1-H2 - jelentéskülönülés.

4 osztály rokon értelmű - Tananyago

Az elmondottak szellemében a rokon értelmű szavak lényegének a megtanításához nem járul hozzá a 2., 3. gyakorlat, valamint a 2., 4., 10. feladat. Semmiképpen sem fogadható el szinonimasornak például a 4. feladat mondatait kiegészítő igék halmaza (érkezik, felfaltak, zabáltak Tartalom Szógyűjtés, mondatírás (5. számú melléklet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. oldal Rokon értelmű szavak. Magyar nyelv- és irodalom feladatok 2. osztályos tanulókna Rokon értelmű szavakat, kifejezéseket találhatsz a munkafüzet végén. Használd ezt a szótárt a feladatok megoldásakor! 5. Előfordul, hogy a költők eltérnek a jelenlegi helyesírási szabályoktól, és a vers ritmusának kedvéért rövidnek jelölik a hosszú, illetve hosszúnak a rövid hangokat..

1) c, 2) a, 3) b, 4) a, 5) c, 6) a, 7) b, 8) a, 9) b, 10) c Nehézségi szint: alapfok Kategóriák Szókincs Angol Tananyagok Feladatok Címkék ingyen angol online angol online nyelvtanulás synonym antonym rokon értelmű szavak szinonimá Az ellentétes és rokon értelmű igék felismerésének gyakoroltatása. Az igekötő szerepe a mondatokban Az ige fogalmának felelevenítése. Szavak csoportosítása jelentésük szerint. Az ige felismerésének, csoportosításának gyakorlása. Az ellentétes és rokon értelmű igék felismerésének gyakorlása A kommunikáció fogalma, tényezői. A kommunikáció nem nyelvi jelei. A kommunikációs kapcsolat. Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, felismerése ; t az azonos alakú szavak közöt 5. 7. fagyoskodik elrejtőzik borzong fázik a) Sz ínezzétek azonos színűre azokat a leveleket, amelyeken rokon értelmű szavakat láttok! Segítségetekre lehet a Magyar szinonimaszótár. b) Milyen események elmondásakor használnátok a fázik szó rokon értelmű megfe - lelőit? Alkossatok velük rövid történetet

Magyar nyelv | Sulinet Tudásbázis

Nyelvtan - 3. osztály Sulinet Tudásbázi

Rokon értelmű szavak 3

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye. vessző szinonimái: ág bot faág gally fadarab rőzse kóró venyige hajtás sarj. Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval. Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod Rokon értelmű szavak segítségével mindent kifejezhetünk erősebben vagy gyengébben, világosan vagy leplezve, durván vagy szépített alakban. A főbb esetek a következők: 1. A leplezés. Úgy választjuk a kifejezést, hogy az mintegy leplezze a rideg valóságot, amelyet titkolni kívánunk, s szavainkkal inkább csak sejtetünk ROKON ÉRTELMŰ SZÓ. A) Stílusbeli különbség. a) Jellemzői:- egy jelentéshez több hangalak kapcsolódik- a különböző hangalakokat más-más helyzetben használjuk: pl.: baráti társaság, iskola, hivatal, stb. b) Képlete: c) Példák: - eb kutya;. Mindkét tagja önmagában is használatos, értelmes szó, de hangalaki összecsengést mutatnak és rokon értelmű párokból tevődnek össze. Például: ken-fen, tesz-vesz, csillog-villog Helyesírásuk: Az álikerszók mindkét tagja toldalékolható, ezért kötőjellel írjuk őket. Pl. szánom-báno

Video: Rokon értelmű szavak 3 osztály óravázlatok nyelvtan -

2. osztály - freewb.h

Szókincsfejlesztő feladatok - szórejtvények, kakukktojás keresése Szókiválasztás - Keresd ki a szavak közül gyümölcsöket, állatokat, fiú- és lányneveket. Húzd alá azokat különböző színekkel! róka gombóc gólya száll mókus Gergely rózsa meggy nyúl dinnye macska Erzsébet Szórejtvény - Ha jól [ Az 5. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb a rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, felismerése − Gyakorlatszerzés a. Sorolj fel minél tobb olyan szot ami a klikk szóval rokon értelmű es valaszd szét csoportokba az azonos jelentesueket es a csak hasonlo... Elfogadom Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit

Hangalak és jelentés 2

Az ünnepek Egyéni élmények, előzetes ismeretek összevetése a szöveggel Rokon értelmű főnevek Főnevek párosítása jelentés alapján A rokon értelmű főnevek hangulati különbsége Mondatkiegészítési feladatok rokon értelmű főnevekkel  A kis herceg A szereplők párbeszédének értelme­zése  9 Az anyanyelv szabatos, színes, helyes használatához nyújt segítséget, amely gazdag tára a rokon értelmű szavaknak, más néven szinonimáknak, és feltünteti a szavaknál nagyobb lexikai egységeket (szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat) is. A magyar szótárirodalomban elsőként közli a szavak ellentétét, antonimáját

Rokon értelmű szavak - YouTub

4. osztály Online digitális tanulás Kalauzoló - Online tanulá

Nagyné Szendrői Margit :: Magyar nyelv és irodalom

Mozaik Kiadó - Nyelvtan tankönyv 2

IV.29. 5.o. FELADATO

Limba şi literatura maternă maghiară -clasele a III-a - a IV-a 5 III. osztály IV. osztály 1.4. Az érthető és kifejező beszéd megfigyelése - különböző beszédhelyzetekben elhangzó szövegek helyes tagolásának, a helyesejtésnek a megfigyelését, reprodukálását, tudatosítását célz előforduló kifejezések értelmezése és rokon értelmű szavak felsorolása, hasonló történet felidézése. Emelt szintű matematika osztály: A jelentkezők 45-45 perces központilag összeállított írásbeli dolgozatot írnak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból Idő: 5 perc. A feladat címében megfogalmazott kérdésre bizonyára sokan ismeritek a helyes választ (Piszkos Fred, a kapitány). Frontális beszélgetés a könyvről, írójáról, az esetleges olvasmányélmények megosztásával. hogy a rokon értelmű szavak közül melyiket használjuk. Például tömör feny.

5.b osztály: Magyar nyelvtan 05.28

c) Egy jelentés - több hangalak: szinonimák vagy rokon értelmű szavak Pl. megy, jár, siet, poroszkál, ballag, surran. A szinonimák közt intenzitásbeli vagy stiláris különbség van: a siet gyorsabb mozgást jelent, mint a ballag; viszont ez utóbbinak erősebb a stílushatása, hangulati értéke Gyakorlatok, feladatok I. magyar nyelvtanból az általános iskolák 5. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok I. osztálya számára 200 250 TR 0012 Cs. Nagy Lajos Helyesírási munkafüzet 5-6. osztály 500 660 TR 0013 Magassy László Gyakorlatok, feladatok II. magyar nyelvtanból az általános iskolák 6. osztály