Home

Plebejusok ókori róma

A plebejusok mozgalmai a politikai hatalomért az ókori Rómában. Eszköztár: A plebejusok Rómába kerüléséről és szerepéről a királyság korának idejéből nem rendelkezünk hiteles információkról. A történészek közül néhányan azt feltételezik, hogy míg a patríciusok állattartással foglalkoztak, addig a plebejusok. Róma békét köt a kelta gallokkal, így tehermentesíti magát az észak felőli támadásoktól. I.e. 326: Az adósrabszolgaság eltörlése Rómában. I.e. 300: Minden papi hivatal megnyílik a plebejusok előtt (is). I.e. 287: Eltörlik a senatusnak azt a jogát, hogy a népgyűlési határozatokat jóváhyagyja. I.e. 282-272: A tarentumi.

Az őskor és az ókor világa Sulinet Tudásbázi

Ezek azonban mint befogadott jövevények és mint nemzetségeken-kívüli elemek mind a plebejusok számát és súlyát növelték. A beköltözések rohamosan növekedtek azóta, hogy etruszk vezetéssel létrejött Róma, mint egységes városi település és a város az etruszk érdekkörön belül gyors fejlődésnek indult A plebejusok az ókori Róma fennállásának egészében, az ügyfélkörön keresztül, vagy ha lehetséges, más módon a hatalommal rendelkezőkhöz ragaszkodtak, nagyrészt a magasabb társadalmi osztályba tartozóktól függtek . Tulajdon-alapú osztályok

A plebejusok és a patríciusok küzdelme Sulinet Hírmagazi

A római társadalom két nagy rétege szembekerült egymással. Akié a vagyon, azé a hatalom, a jog - hirdették a patríciusok. Hiába vállalták a plebejusok a munka és a katonáskodás terheit, hiába adósodtak el, a patríciusok hallani sem akartak arról, hogy a plebejusoknak is legyenek jogaik plebejusok: jognélküli köznép, parasztok és kézművesek. I. e. 510-ben a római nép elűzte az utolsó etruszk királyt Tarquinius Superbust és az állam irányítása közös ügy lett, ezért kialakult a respublica = köztársaság. - A köztársaság kora Róma ókori története a kis városállam megalakulásától egészen a hatalmas világbirodalom létrejöttéig, majd széteséséig tartott. Római lakóinak jelentős részét a földműveléssel, kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozó köznép, a plebejusok (plebsz) alkották

A Római Köztársaság az ókori Róma i. e. 509-től i. e. 27-ig tartó második korszaka, mely a Római Királyságot váltotta le, és amely után a Római Császárság időszaka következett. Ebben a korszakban indult el Itália és a Földközi-tenger medencéjének más területeinek a meghódítása is, mely hatalmas birodalommá tette a köztársaságot és a későbbi császárságot Népgyűlések, szenátus, hivatalok. A római köztársaság alakilag szabad polgárok demokratikus állama volt, azonban az állam szervezetét a nemesi rend vezető szerepe jellemezte. Ezen az sem változtatott, hogy a plebejusok jelentős sikereket értek el a patríciusokkal vívott harcokban, amelyek eredményeként a polgárok politikai.

Római Birodalom - A plebejus nemzetségek megjelenés

Az ókori Róma - Az antik nagyhatalom - Az antik nagyhatalom e. 367-ben azután a plebejusok és a patríciusok kiegyeztek egymással. A békekötés után a két rend közösen szabta meg a politika irányvonalát, és közösen választotta a két legfőbb állami tisztségviselőt,. 5. dolgozat: Római Birodalom története. Róma alapítása: A itáliai félsziget közepén, Kr.e.753-ban alapították a latin törzsek. (Az egyik monda szerint: Romulus és Rémus, Marsnak - a háború istenének ikerfiai - alapították Rómát. Egy másik monda szerint Hektor, trójai királyfi unokatestvére Aeneas alapította. Plebejusok érdekeit védő tisztségviselő az ókori Rómában Kr. e. 494-től. Vétójogával élve megsemmisíthette a köznép számára hátrányos törvényeket és rendelkezéseket, s a köznép érdekében törvényeket javasolhatott. 2 ember töltheti be

Róma dolgozathoz: fogalmak, évszámok listája. Fogalmak: Etruszkok = Az ókori Itália északi népe, mely Rómát is meghódította és uralta Kr.e. 510 -ig; patríciusok = Fontos társadalmi réteg az ókori Rómában, tagjai: előkelő gazdagok; plebejusok = Fontos társadalmi réteg az ókori Rómában, tagjai: szegény közrendűek; Licinius - Sextius féle földtörvény = Kr.e. 367. A plebejusok fokozatosan elérték, hogy a patríciusokkal egyenlő jogokat kapjanak. Róma azonban ezután is arisztokratikus köztársaság maradt. A római állam folyamatosan terjeszkedett Az ókori római előkelőkről - a feltárt mozaikoknak köszönhetően - elsősorban az a kép él bennünk, hogy viszonylag egészségesen és bőségesen táplálkoztak. Nem voltak ilyen szerencsés helyzetben a plebejusok, akiknek táplálkozási szokásairól a különböző régészeti emlékek keveset mesélnek az utókor számára Az ókori Rómában a plebejusok (lat. plebs) a korlátozott jogú polgárságot alkották, megkülönböztetve a kiváltságos patríciusi osztálytól. Szabad emberek voltak, ők is rendelkeztek polgárjoggal, de nem rendelkeztek az előkelő születési arisztokrácia, a patríciusok kiváltságaival..

A Forum Romanum volt az ókori Róma központja Forrás: Wikimedia Commons A plebejusok körében különösen népszerűvé vált egyiptomi eredetű Ízisz-kultuszt bevett állami vallássá tette, és gondoskodott az ingyen gabona kiosztásáról, illetve látványos cirkuszi játékokat rendeztetett a nép szórakoztatására A plebejusok egyenlő jogokat akartak szerezni maguknak a politikai és a gazdasági életben. Legjelentősebb eredményük a néptribunusi tisztség felállítása volt. A néptribunust a plebejusok közül választották. Személye szent és sérthetetlen volt, háza menedékhely. Ókori római szenátor és felesége

Társadalmi osztály az ókori Rómában - Social class in

 1. Az ókori Róma Földrajzi helyzet: Az Appennini-félsziget a Földközi-tengert kettéválasztja, észak felől az Alpok magaslik, középen az Appennin-hegység vonul végig, a parti síkságokat a folyók medencékké szabdalják. A nyugati ill. déli partvidék jól tagolt, hajózásra tengeri kereskedelemre kiváló. A hegyvidék alkalmas pásztorkodásra, a síkságokon lehet gabonát.
 2. Ókori Róma - Tétel Róma az Appeninni - félszigeten helyezkedik el, éghajlata mediterrán, nagyobb síkságok húzódnak, területe könnyen átjárható. Az éghajlat lehetővé teszi a földművelést. I. e. 2. Évezredben vándoroltak be a Római Birodalmat alapító népek : latinok, szabinok, italikuszok, szamniszok.A latin törzsek a mocsaras, dombokkal tagolt Latiumban.
 3. AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE 1. A római táj Róma az Appennini-félszigeten alakult ki. Helyén a terület kedvező adottságai miatt ősidők óta laktak különböző népek. Természeti adottságai: a félszigetet az Appennini-hegyvonulat szeli ketté nyugaton dombos síkságok, jó kikötőknek való hel
 4. Mit jelentenek az ókori Róma politikai életének alábbi fogalmai? Censor Cliens Colonus Limes Optimata; Állítsa kronológiai sorrendbe az alábbi személyeket! Aurelianus, Cato, ifj. Plinius, Sulla, Varro; Kösse össze a római történelem eseményeit az évszámokkal! Pharszaloszi csata Kr. e. 60. Caesar átlépi a Rubicont Kr. e. 42

Az ókori Róma. A principátus rendszere A Római Birodalom történetének kezdete az i.e. VIII. századig nyúlik vissza. Róma mint kis városállam i.e. 753-tól 510-ig monarchia, dinasztikus királyság volt, ahol királyi családok öröklődő tekintélye jelentette a hatalmat Fejezet: AZ ÓKORI RÓMA Lecke: A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A királyság kora - A Tiberis folyó mentén jó közlekedési útvonal volt, élénk forgalommal.- Az első településeket a latinok hozták létre a mocsaras részből kiemelkedő dombokon.(Róma a hagyomány szerint 7 dombra épült.)- Róma e települések egyesüléséből jöhetett létre a Kr. e. 8. század során

Az ókori Róma (teljes vázlat) - HuPont

AZ ÓKORI RÓMA - Történelem alapfoko

Római Köztársaság - Wikipédi

 1. A római történetírók megegyeznek abban, hogy róma első államformája királyság volt. Az alapítás idejéről eltérnek a vélemények: 1. Hagyományos elmélet: az annalisták szerint 748-747-ben (Fabius Pictor), v. 729-728-bam (Cincius Alimentus) alapították a várost. Általános dátum: 754-753, melyet M. Terentius Varro.
 2. Plebejusok: Az ókori Rómában a plebejusok a korlátozott jogú polgárságot alkották. - A lakosság növekedése a plebejus réteg növekedésével járt együtt és így egyre nagyobb ellentét feszült a két társadalmi réteg között. A Patríciusok megpróbálták megtartani eredendő jogaikat és elnyomták a plebejusokat, ám a.
 3. dent átható militarizmus az ókori Róma egyik.
 4. t szövetségeseik meggyengültek felülkerekedett rajtuk. Janus. Nézz utána!!
 5. Az ókori Róma művészete - Coggle Diagram. Az ókori Róma művészete. Az ókori Róma korszakai. (Kr.e 753-510) Kialakult az osztálytársadalom. A patriciusok a kiváltságosok akikkel szemben áll a köznép (plebejusok) A köztársaság kora (Kr.e 510-27) A városállamot az évenként megválasztott két konzul váltakozva vezette.
 6. A nemzetségeken kívüliek a plebejusok köznép voltak. Nem rendelkeztek polgárjoggal, nem tekintették őket a római nép Populus Romanus részének. Így politikai jogokkal sem bírtak. Ők a kis parcellákon az ókori római szalagféreg parasztok, és közülük került ki a csekély számú az ókori római szalagféreg és kereskedő
 7. Patríciusok és plebejusok; római polgárok, szenátorok és konzulok: ismerkedj meg az ókori Róma politikai és társadalmi felépítésével

Római Birodalom - Népgyűlések, szenátus, hivatalo

 1. Tisztségviselő az ókori Rómában (2-10 fő). Megválasztásuk a plebejusok politikai küzdelmének eredménye (Kr. e. 494). Feladatuk a plebejusok érdekeinek védelme volt. Vétójoggal rendelkeztek. Személyük szent és sérthetetlen volt
 2. Az ókori Róma 9.1 Róma bevezetés, a királyság kora Róma városa az Appennin-félszigeten jött létre, s a félsziget kedvezı adottságait kihasználva lett egy városállamból egy világbirodalom középpontja. Secessio: A római plebejusok a király Minden bizonnyal az etruszk királyok lovas kíséretébıl alakult ki a.
 3. t Európa és a Közel-Kelet jelentős részére kiterjedő ókori civilizációt értjük. 12 évszázados fennállása alatt (i. e. 8. század - i. sz. 5. század) a római civilizáció kis helyi.
 4. Az ókori római civilizáció . Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város, majd a környező Latium területén alkult ki. Északon Etruria, délen Campania és a görög telepes városok fennhatósága alatt álló Lucania határolták

Mi MICSODA // Az ókori Róma - Az antik nagyhatalom - Az

5. dolgozat 9a: ókori történelem 3. Római Birodalom ..

 1. t a legfrissebb kutatási eredményeket érthetően, gyorsan és korszerűen mutassa be az olvasóknak a weben, nyomtatásban és a televízióban
 2. Áttekintheted az Ókor fontosabb eseményeit, digitális tananyagokat, összefoglaló ábrákat is találhatsz az Interaktív Történelmi Időszalagon Ókori Görögország Római Birodalom Ókori Kín
 3. plebejusok . voltak. A patriciusok. az ókori Róma elit . társadalmi osztálya volt. A gazdag földbirtokosok lehettek csak tagjai a szenátusnak. A köztársaság kezdetén e két csoport harca jellemezte Róma történetét
 4. Ókori róma személyek. Róma dolgozathoz: fogalmak, évszámok listája. Fogalmak: Etruszkok = Az ókori Itália északi népe, mely Rómát is meghódította és uralta Kr.e. 510 -ig; patríciusok = Fontos társadalmi réteg az ókori Rómában, tagjai: előkelő gazdagok; plebejusok = Fontos társadalmi réteg az ókori Rómában, tagjai: szegény közrendűek; Licinius - Sextius féle.
 5. Ők irányították a várost békeidőben., kereszténység - Jézus követői által létrehozott vallás, ami Jézust Isten fiának, a Megváltónak tartja., apostolok - Jézus tanítványai, Jézus tanítását terjesztik, plebejus - Római köznép, kezdetben nem vesznek részt a Róma irányításában, hunok - Ázsiából meginduló.
 6. dezt szem előtt tartanunk, hogy megértsük a római mondáknak az ókori rabszolgatársadalomra jellemző, de sokszor a társadalmi fejlődés még korábbi fokáról
 7. V. AZ ÓKORI RÓMA Figyelem: a fordított ékezetű á betű ezt a nyilat jelöli: -->. Eleinte csak az előkelő nemzetségfők, a patríciusok vehettek részt az állam vezetésében. A plebejusok fokozatosan elérték, hogy a patríciusokkal egyenlő jogokat kapjanak. Róma azonban ezután is arisztokratikus köztársaság maradt

Fogalmak ÓKORI RÓMA Flashcards Quizle

Róma dolgozathoz: fogalmak, évszámok listája

A plebejusok jogi védelmére választott tisztségviselők. Oszd meg és uralkodj! Történelem Az ókori Róma AZ ÓKORI RÓMA: A királyság kora (Kr. e. 753-510-9) 69: Az arisztokratikus köztársaság Rómában (Kr. e. 509-Kr. e.31) A köztársaság kiépülése (intézmények, tisztviselők) 69: Itália meghódítása, a hadsereg: 70: A plebejusok polgárjogi küzdelme: 71: A pun háborúk időszaka: 71: A hódítások következményei: 72. Az ókori Pannonia történetének forrásai I. Korai földrajzi szerzők - A római hódítás kora (Kr. u. 54-ig) (Szerk.: Kovács Péter-Fehér Bence) Károli Egyetemi Kiadó Budapest, 2004 Az ókori Róma. Megvan nekem. Olvastam. Ez a kötet az ezeréves római történelem eseményeit, a társadalom felépítését és kultúráját foglalja össze - a szó szoros értelmében látványosan. A varázslatosan szép képeskönyv olasz szerzői, Anna Maria Liberati és Fabio Bourbon végigkövetik a birodalom felemelkedésének.

Történelem Általános Iskolásokna

Míg az antik tágabb értelemben a görög-római ókor mindenfajú művét öleli át, szűkebb értelemben csak az ókori képzőművészet stílusát jelzi és annyiban rokon értelmű a plasztikussal. Az antik-stílus általában véve a fenségest, nyugalmast, szép és arányos mértékűt, hősiest, mély életbölcsességűt, nagy. Az ókori Róma A magyar történelem kezdetei History Történelem 5. Az ókori Hellász. Added to your cart. Our website uses cookies to ensure that we give you the best online experience. Detailed information. OK. 2020.05.16. - Explore Árpád Pacsa's board Ókori Róma on Pinterest. See more ideas about Ókori róma, Róma, Történele 70 III. AZ ÓKORI RÓMA. IV. tábla. A törvény az atyának élet-halál hatalmat adott a fiú felett. Ha az apa a fiát háromszor eladja, a fiú szabaduljon meg apja hatalma alól. V. tábla A köztársaság kori Rómában a felső réteget a patríciusok alkották. Ők ugyanattól a nemzetségfőtől származtatták magukat, vagyonnal és birtokkal rendelkeztek, befolyásuk és születései előjogaik voltak. Nem teljesen egységes réteg, még a gazdagok között is volt hierarchia. Az alsó réteget a plebejusok adták

AZ ÓKORI RÓMA – Történelem alapfokonPPT - Az ókori Róma PowerPoint Presentation - ID:6318600

Róma etruszk uralom alá kerül, városfejlesztés: fellendül a plebejusok kereskedelme és ipara - ie. 510 etruszk uralom vége (Tarquinius Superbus elűzése) a hatalom az arisztokrácia kezébe kerü RÓMA. Az ókori Róma. A plebejusok harca politikai jogaikért a köztársaság első két századában állandóan folyt, és csak az i. e. III. század elején ért győzelmükkel véget. Ekkor csaknem minden hivatali állás megnyílt előttük is. A köztársaság első két évszázada Róma szomszédai ellen folytatott harcainak kora. Az aedilis ek, az ókori Róma elöljárója, aki eredetileg Ceres templomának és kultuszának gondozásáért felelt. Először két plebejus látta el ezt a hivatalt, amelyet ugyanakkor alakítottak ki, amikor a néptribunus tisztségét (Kr. e. 494); ők ugyancsak sérthetetlenséget élveztek. Az aediliseket a népgyűlés választotta Ókori Róma kérdések. Horatius kérdése 1.Mutasd be a rabszolgák eltérő helyzetét a Római Birodalomban! Térj ki a Spartacus-féle rabszolgafelkelésre! 2.Mutasd be Julius Caesar hatalomra kerülését és az első triumvirátus működését! 3.Mutasd be a plebejusok-patríciusok küzdelmeket, a néptribunusi hivatal.

Állat módjára ettek a rómaiak » Múlt-kor történelmi

Az ókori Rómában a konstrukciók sokfélesége és az építés nagysága jelentősen különbözik Görögországhoz képest: hatalmas ősi római fénysugár hatalmas épület épül fel. Ősi római fénysugár megváltoztatta az építés műszaki alapjait. Egy ágyban a rómaiakkal - szex és perverzió az ókori Rómába 11 1. Az ókor és kultúrája À A keleti hódítások után újabb istenek kultuszai honosodtak meg Rómában, mint a közel-keleti (talán perzsa eredetű) Mithrászé vagy az egyiptomi Íziszé. À Szintén a keleti hódítások következménye a császárkultusz: a császárok isteni rangra emelése (legalábbis haláluk után). À A római istentisztelet is a göröghöz hasonló.

Róma timeline | Timetoast timelines

Az ókori Görögország és az ókori Róma összehasonlítása és összehasonlítása 09 Apr, 2020 Görögország és Róma egyaránt mediterrán ország, földrajzi irányban elég hasonló ahhoz, hogy bor és olajbogyó is teremjen Római Köztársaság . Itália lakói az ókorban. Róma felemelkedése előtt a legjelentősebb civilizációt az ismeretlen eredetű etruszkok vallástól az írásbeliségen át az államszervezetig az élet csaknem minden területén felfedezhetők nyomai. hozták létre. Az etruszkok keleti és görög jegyeket egyaránt mutató városállamokban éltek Itália középső és északi. 5. osztály III. téma: VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA. Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! Vissza a tematikához gombra kattintva visszajut a témákhoz! vissza a tematikához. III. téma: VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA. 18. Történetek Róma alapításáról és harcairól | 38 19 Az ókori Róma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Róma és Római Birodalom története Tribus Populus Romanus Társadalmi szerkezet Patríciusok Cliensek Plebejusok Patriarchalis rabszolgaság Comitia Népgyűlés az ókori Rómában. A. A római alkotmány története az ókori Róma tanulmánya, amely a római politikai fejlődés előrehaladását követi Róma városának alapításától Kr. E. 753-ban és a Nyugat-római Birodalom összeomlásáig, Kr. U. 476-ban. A Római Királyság alkotmánya a szuverén hatalmat római királyra ruházta . A királynak két kezdetleges ellenőrzése volt a tekintélyében, amelyek. Az ókori Róma-összefoglalás- Róma alapítása. Földrajzi elhelyezkedése- Földrész: Európa déli részén az Apennin-félszigeten- Folyója: Tiberis (ma: Tevere)- Lakói: latin törzsekRóma alapítása. 1.) A monda szerint Romulus és Remus- nagybátyjuk halálra ítélte őket csecsemőkorukban- kitették őket a Tiberis partjár Learn az ókori róma with free interactive flashcards. Choose from 284 different sets of az ókori róma flashcards on Quizlet A plebejusok előretörésének fontos állomása volt a Licinius és Sextius néptribunusok által Kr. e. 367-ben létrehozott földtörvény, mely 500 jugerumban korlátozta egy személy részesedését az ager. Év, oldalszám:2001, 5 oldal Nyelv:magyar Letöltések száma:189 Feltöltve:2010. február 21. Méret:53 KB Intézmény:- Csatolmány:- Letöltés PDF-ben:Kérlek.

Róma 2.: A római köztársaság. A Római Köztársaság. RÓMA. A császárkori Róma. roma_orai2. Az ókori Róma download report. Transcript Az ókori Róma. Fogalmak: Etruszkok = Az ókori Itália északi népe, mely Rómát is meghódította és uralta Kr.e. 510 -ig; patríciusok = Fontos társadalmi réteg az ókori Rómában, tagjai: előkelő gazdagok; plebejusok = Fontos társadalmi réteg az ókori Rómában, tagjai: szegény közrendűek; Licinius - Sextius féle földtörvény = Kr.e. 367 Kézikönyvtár. Ókori lexikon. A. Ager publicus. Teljes szövegű keresés. Ager publicus. Római fölfogás szerint a győztes nép a legyőzöttekkel és azok javaival tetszése szerint rendelkezhetett. A meghódított földterületet a rómaiak úgy tekintették tehát, mint állami tulajdont, s az ilyenekből (meg kivételesen. Az ókori Róma története PDF ePub was awarded so many readers will not get bored reading it. to be able to get the book is quickly and easy, Az ókori Róma története PDF available in format PDF, Kindle, ebook, ePub, and mobi. you just need to click the link below, then Az ókori Róma története PDF Complate will be until your hands ! Az ókori Róma. I) Történelmének kezdetei. 1) Itália földje: · Kedvezõ fekvés=> Földközi-tenger (közlekedés, kereskedelem) plebejusok (tömeg), nem rendelkeztek polgárjoggal, nem voltak a Populus Romanum (római nép) része, nem kaptak az ager publicusból (csak kis parcellákat), szerepük az etruszk korban nõtt.

Az etruszkok - mint ahogy az az ókori kultúrákban máshol is előfordul - a halált az élet egy másik formájának tekintették, ezért sírjaikban nem egyszer saját lakóházaikat mintázták (Perugina: Volumnius sírja) a plebejusok érdekeit védő tisztségviselő az ókori Rómában Kr. e. 494-től. →Vétójogával élve. Bevezetés . Az ókori Rómában kétféle föld létezett: magán- és közterület ( ager publicus ), amely magában foglalta a közös legelőt is.Kr. E. 2. századra a gazdag földbirtokosok kezdték uralni a köztársaság agrárterületeit azáltal, hogy nagy területű állami földeket béreltek és úgy kezelték őket, mintha magántulajdonúak lennének Ez a tér volt a politikai, kereskedelmi és közösségi élet színtere az ókori Rómának. Mivel a tér Róma központjaként funkcionált, így a legfontosabb épületek is itt kaptak helyet: a Saturnus és Janus templom, a senátus tanácsának épülete, a Curia, a plebejusok és patríciusok gyülekező helye ókori római pénz as - sznobjektiv.hu. A római társadalom A népesség A hatalom Patriciusok Cliensek Plebejusok Proletárok Rabszolgák Kr.u. I.sz.-tól: CSÁSZÁR Szenátus 2 consul 10 tribunus és 2 censor Népgyűlés Társadalmi harc a hatalomért A patríciusok és a plebejusok között politikai vit A feladat az ókori Róma történetéhez kapcsolódik. Mutassa be a források és ismeretei alapján a hódító háborúkat követı társadalmi plebejusok, patríciusok, lovagrend, optimaták, senátori rend, latifundium, rabszolgák, antik proletár stb. ) 0-

A Forum Romanum volt az ókori Róma központja Forrás: Wikimedia Commons A plebejusok körében különösen népszerűvé vált egyiptomi eredetű Ízisz-kultuszt bevett állami vallássá tette, és gondoskodott az ingyen gabona kiosztásáról, illetve látványos cirkuszi játékokat rendeztetett a nép szórakoztatására 2. Forum Romanum Róma történtének korai századairól csak bizonytalan ismereteink vannak. Az ókori római hagyomány szerint Róma városát a Trójából a vesztes háború után Aeneas királyfi leszármazottai Romulus és Remus alapították. A hagyomány szerint Romulust és Remust egy anyafarkas táplálta Az ókori Róma (teljes vázlat. Az ókori Róma (teljes vázlat) (Az Appennini-félszigeten kialakult civilizáció, amely fokozatosan terjedt el a Földközi-tenger medencéjének térségében.) Itália földje: - A Földközi-tengerbe hosszan benyúló félsziget. Északról az Alpok hegyei védik. Közepén az Appenninek hegyláncai. 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke. Mindennapi élet az ókori Rómá-ban 1 egyéni, kiscsoportos kiselőadás készítése, elemzés Ú M I CD-ROM: A városi élet a Római Bi-rodalomban (Nagykanizsa : Alma Mater Zala Bt., 1999) Róma (Budapest : Népszabadság Rt., 1998) Az ókori Róma évszázadai 1 egyéni önálló tanulói munka, az is-meretek alkalmazása GY I