Home

Ábrahám fia izmael

Izmael a zsidó, keresztény és iszlám vallás egyik alakja. Az Ószövetség/Tóra szerint Ábrahám próféta elsőszülött fia Hágártól, a rabszolganőtől.[2] Mivel Isten még nem adta hírül Ábrahámnak, hogy Sára, aki addig meddő volt, meg fogja szülni Izsákot, Sára felajánlotta férjének Hágárt, hogy szüljön neki gyermeket IZMAEL (Ábrahám fia) (Lásd még: Hágár; Izmaeliták) Ábrahám könyörgött ~ért: it-1 1063. bővebben: it-1 1063-1064. elküldése: it-1 1064. előremutat az I. századi zsidókra : ip-2 219. gyermek (1Mó 21:15): it-1 865. bokor alá vetette Hágár: it-1 865, 1064 ~től származó nemzet: it-1 1064-1065. lehetséges örökös: it. Vita:Izmael (Ábrahám fia) Connected to: {{::readMoreArticle.title}} A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. cikkből. Iszlám próféták és előfordulásuk a Bibliában: Adam آدم Ádám, Idris ادريس Énok, Nuh نوح Noé, Hud هود Ever, Saleh صالح (ismeretlen) 1. Ábrahámnak HÁGÁR tól, az egyiptomi szolgálótól született fia. 86 éves volt Ábrahám és 10 éve élt már Kánaán földjén, amikor Izmael született (1Móz 16,1-16).A körülmetélés elrendelésekor és végrehajtásakor 13 éves volt Izmael (1Móz 17,23-26).Izsák megszületése után a maga meggondolatlansága és Sára féltékenysége miatt anyjával együtt el kellett. Ismael 1 - vagy Izmael ('Isten meghallgat') Ábrahám első fia (Ter), akit hajlott korában nemzett az apa Hágárral, feleségének, a mindaddig magtalan Sárá 1 nak javaslatára. A szokásjog szerint ~ apja örököse lett volna, ám idővel Sára is anya lett, s fiának, Izsáknak akarta az elsőszülött jogait. Követelésére férje elűzte házától Hágárt a kisded ~lel, akik.

Izmael (Ábrahám fia) - Wikiwan

Ábrahám nem volt zsidó, hiszen akkoriban még nem léteztek zsidók. Viszont Sém leszármazottjaként Ábrahám sémita volt. Történetét a Teremtés könyve írja le, amely szerint Ábrahám az izraeliták, az ismaeliták (arabok), a midianiták és az edomiták ősatyja. Terah (vagy Terach) fia volt, Nákhor és Hárán testvére Izmael (Ábrahám fia) és Héber Biblia · Többet látni » Héber nyelv A héber nyelv (melyet köznapi és hagyományos kifejezéssel zsidó nyelvnek is neveznek) az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael Állam hivatalos nyelve, amelyet a 19/20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra A következő évben Sárának fia születik, ahogyan Jehova angyala ígérte. Ábrahám Izsáknak nevezi el őt, ami azt jelenti: 'nevetés'. Körülbelül ötéves Izsák, amikor Izmael gúnyolja őt. Sára meg akarja védeni a fiát, ezért azt kéri Ábrahámtól, hogy küldje el Hágárt és Izmaelt. Ábrahám először nem akarja. Izmael (Ábrahám fia) és A szolgálólány meséje (televíziós sorozat) · Többet látni » Allah. Allah arab kifejezés Isten megnevezésére. Új!!: Izmael (Ábrahám fia) és Allah · Többet látni » Aqabai-szoros. Az Aqabai-szoros Mekka és Mína határán, hat km-re a Kába szentélyétől található. Új!!

Izmael (Ábrahám fia) — Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁ

Izmael volt az első fia Ábrahámnak, az Ábrahám vallások és az egyiptomi Hágár közös pátriárkájának ( 1Mózes 16: 3), és a muszlimok prófétának tartják . A Genezis beszámolója szerint 137 éves korában halt meg ( 1Mózes 25:17). A zsidó, keresztény és iszlám hagyományok szerint Izmaelt az izmaeliták ( hagaréná Izsák helyett Ábrahám egy a közeli bozótosban futó kost áldozott fel. (Az iszlám szerint a bibliai elbeszélés nem helyes, s ezek az események Izmáellel történtek meg.) Mikor Izsák 40 éves lett, Ábrahám Eliezer szolgáját Mezopotámiába küldte, hogy találjon unokatestvérének, Bethuel családjából fiának feleséget 9 Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hettita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre, 10 azon a telken, amelyet Ábrahám a hettitáktól megvásárolt. Ott temették el Ábrahámot és feleségét Izmael* addigra már nagyobbacska fiú volt. Ha Izsákot 3 éves korában választották el, akkor valószínűleg 17 éves, mert 14 év volt köztük a korkülönbség (vö. 1Móz 17,25). Hágártól született fia ő Ábrahámnak. Így egészen természetes, hogy bár ő az idősebb, mégis ő lesz Ábrahám második fia

Vita:Izmael (Ábrahám fia) - Wikiwan

A legenda szerint Ádámnak és Évának jelzésként hullott le oda egy meteor, a Fekete kő, hogy ott állítsanak szentélyt; ezt építette később újjá Ábrahám. Izmael: Ábrahám első fia, az izmaeliták és az arabok őse. muszlim: Nem megyek bele az arab nyelvtanba, a lényeg az sz-l-m szótövön van, ebből ered az iszlám is. Az arabok Ábrahám másik fiának, Izmáelnek a leszármazottai. Mivel Izmáel egy rabszolgának a fia (1 Mózes 16:1-16), Izsák pedig az ígéret gyermeke, aki Ábrahám áldásait örökli majd (1 Mózes 21:1-3), természetes, hogy valamiféle ellenségeskedés alakul ki a két fiú között 17 Izmael életkora százharminckét esztendő volt. Akkor elhunyt, meghalt, és elődei mellé került. 18 Izmael utódai Havílától Súrig tanyáztak, amely Egyiptomtól keletre, Assúr felé van. Szembeszálltak a testvértörzsekkel is. Izsák fiai: Ézsau és Jákób 19 Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége: Ábrahám nemzette.

Izmael Keresztyén bibliai lexikon Kézikönyvtá

  1. t egy törzset, amely Izmael második fiától, Qedar -tól származik
  2. Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hetita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre, azon a telken, amelyet Ábrahám a hetitáktól megvásárolt. hunglish + 18 Ugyanis megijedtek a káldeusoktól, mert Izmael , Netánia fia lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára, akit Babilon királya az ország élére.
  3. 18 Izmael fiainak a tábora pedig Havilától+ - mely az Egyiptomtól nem messze található Súr+ közelében fekszik - Asszíriáig terjedt. Izmael pedig a testvérei közelében telepedett le*.+ 19 Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a története:+ Izsák Ábrahám fia volt
  4. den férfitagját, háza szülötteit és akiket idegen embertől pénzen vásároltak
Hágár és Ismael [Digitális Képarchívum - DKA-086929]

Izsák (Ábrahám fia) A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából, : Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Ez a szócikk Izsák pátriárkáról szól. Hasonló címmel lásd még: Izsák (egyértelműsítő lap). Izsák: Izsák feláldozása Junius Bassus. Izsák házasságkötése után meghal Ábrahám, késő vénségben. Két fia, Izmael és Izsák együtt temetik el Sára mellé. Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát. És az ő életükben is megismétlődött az, ami Ábrahám és Sára életében történt: kezdetben nekik sem volt gyermekük Izmael pedig a testvérei közelében telepedett le*.+ 19 Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a története:+ Izsák Ábrahám fia volt. 20 Izsák 40 éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, a Paddán-Arámban lakó, arameus Betuel lányát,+ az arameus Lábán testvérét. 21 És Izsák szüntelen könyörgött Jehovához a feleségéért. Izsák a Lahajrói-kútnál lakott. 12 Ez Ábrahám fiának, Izmaelnek a nemzetsége, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálóleánya szült Ábrahámnak. 13 Így hívták Izmael fiait nevük és nemzetségük szerint: Izmael elsőszülöttje volt Nebájót, azután következett Kédár, Adbeél és Mibszám, 14 továbbá Mismá, Dúmá és.

Izmael: Ábrahám első fia, az izmaeliták és az arabok őse. Izsák: Ábrahám fia, Jákob apja (ld. családfa), ők hárman a zsidóság atyjai. Jákob/Izrael: Ábrahám unokájáról, aki később elnyerte az Izráel (Istennel harcoló) nevet. A muszlimok is ősatyjuknak tekintik A hagyomány szerint a Kába szentélyt Ibráhím (a bibliai Ábrahám) és fia, Iszmáíl (a bibliai Izmael) emelte az egy igaz Istennek; a kocka formát az omajjád kalifa, Abd al-Malik alakította ki a 7-8. század fordulóján, a nagy árkádos udvar pedig I. Szulejmán és II. Szelim oszmán szultánok idején épült, a 16. században A második szózatot Isten Ábrámhoz intézi, amikor Ábrahámra változtatja a nevét, de a patriarcha még nem nagyon hiszi, hogy Sárától születik fia, így Izmaelt ajánlja az Úr figyelmébe. 20 Izmael dolgában is meghallgatlak: megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és. Hágár és Izmael elűzése. 1Mózes 21. 9 Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár szült Ábrahámnak, ezt mondta Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálóleányt és a fiát, mert nem örökölhet együtt egy szolgálóleány fia az én fiammal, Izsákkal! 11 Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett, a fia miatt

Az iszlám a gazdaságról – alapok (1Bővített Biblia: C

Video: Ismael Ki kicsoda a Bibliában Kézikönyvtá

Mekka Mohamed próféta szülőhelye, aki 570-ben született. Az iszlám építészet szent emlékét, a Kábát a hagyomány szerint Ibráhim (Ábrahám) és fia, Iszmáil (Izmael) építette. A Kába szó jelentése: négyszögletes épület. Maga az építmény 12 méter hosszú, 10 méter széles és 15 méter magas 175 éves korában meghalt Ábrahám késő vénségében, öregen, betelve az élettel. Két idősebbik fia, Izsák és Izmael, maguk is öreg emberek, temették el a makpélai barlangba, melyet Ábrahám a hettita Efróntól vásárolt meg, és ahova Sárát temette

Először Ábrahám sem hitt úgy, ahogyan kellett volna. Előbb rossz irányba indult, ebből a próbálkozásból született Izmael, és több mint tíz évvel később az Isten szerinti hitből született Izsák. Ez a két gyermek az előképe a hívők két útjának Ábrahám többi leszármazottjai( A) 25 Ábrahám újra megházasodott. Ketúrának hívták a feleségét. 2 Tőle születtek ezek a fiai: Zimrán, Joksán, Medán, Midján, Jisbák és Súah. 3 Joksán fiai: Sebá és Dédán. Az asszírok, letúsiak és a leummiak Dédántól származnak. 4 Midján fiai: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és.

COG - Izmael - az arab nép bibliai eredete és próféciai

Ábrahám, a Korán 14. fejezete, Ábrahám, Vittorio Gassman filmje (színészként), Ábrahám, férfinév; héber ősatya; az első pátriárka, 3:1 a szerelem javára, Ábrahám Pál operettje, pátriárka, a zsidóság legendás ősatyjainak egyike (Matuzsálem, Noé, Ábrahám stb.) (vallás); a nemzeti egyház, unionista, az egyesülés híve, az állam szövetségi berendezkedésének. 23Mikor pedig meghallották a seregek hadnagyai mind, és az ő embereik, hogy Babilónia királya Gedáliát tette tiszttartóvá, elmentek Gedáliához Mispába, Izmáel, a Nétánia fia, és Johanán, a Kareáh fia, és Serája, a nétofáti Tánhumet fia, és Jahazánia, Maakáti fia, ők és az ő embereik; Ábrahám segített Istennek. Az arabok, miként a zsidók is, Ábrahám leszármazottainak tekintik magukat. Ábrahámnak két fia volt, Izmael és Izsák. Ábrahám eredetileg a Hágártól született Izmaelt akarta feláldozni, majd fia született Sárától (Izsák), és végül őt vitte az áldozati oltárhoz, a feláldozásra nem került sor Ábrahám többi leszármazottjai - Ábrahám újra megházasodott. Ketúrának hívták a feleségét. Tőle születtek ezek a fiai: Zimrán, Joksán, Medán, Midján, Jisbák és Súah. Joksán fiai: Sebá és Dédán. Az asszírok, letúsiak és a leummiak Dédántól származnak. Midján fiai: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Ezek mindannyian Ketúrá leszármazottjai. Ábrahám.

Ábrahám engedelmeskedett volna Isten parancsának, Aki azonban felfedte előtte, hogy nem kívánta tőle saját fia feláldozását, csak a hitét és a Belé vetett bizalmát akarta próbára tenni. Ábrahám megkönnyebbült, hogy nem kellett feláldoznia a fiát, akire olyan régóta vágyott Ábrahám: Gyermekek: Izmael (Ábrahám fia) Rokonok: Abraham (férj) Izmael (fia) Isaac (step-son) tétel (unokaöccse-in-law) Nebaioth Mibszám Dúma Jetur Náfis Misma Boszmáthnak Hadad Tema Massa Adbeel Kedemah Kedar (összes unokák

Ábrahámnak idős korában két fia születik, egyiptomi szolgálójától Izmael, feleségétől, Sárától pedig Izsák. Ábrahám mindkét fiát nagyon szereti, de Isten szeretetéért még Izsákot is feláldozná az Úrnak. Isten ezért megígéri Ábrahámnak, hogy utódait nagy néppé teszi Isten küldötteinek látogatásakor Ábrahámnak azonban már van egy fia Izmael, akiről a korábbi elbeszélésből tudjuk, hogy nem ő lesz Ábrahám örököse, hanem majd az a fiú, aki Sárától fog születni. Bár azt olvashattuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, amikor azt az ígéretet kapta, hogy születendő fia révén, az ég. Mikor Ábrahám egyre gazdagabb lett, fia végig vele maradt. Apja halálakor ő 75 éves volt. Ábrahámhoz hasonlóan Izsák is megtévesztette Abiméleket saját feleségét illetően. Izsák úgy jutott jövedelemhez, hogy kutakat ásott, a dugulásokat megszüntette azoknál a kutaknál, melyeket édesapja ásott, s melyeket a filiszteusok.

Ezért Ábrahám elvette Hágárt, hogy ő szüljön neki. Az Isten meg is áldotta első gyermekével, Izmaellel! Később Sárai is terhes lett, és így megszületett Izsák. A két fiú között nagy volt a korkülönbség. De az Isten azt kérte, hogy Ábrahám áldozza fel egyetlen gyermekét, Izsákot. Biblia A Hijr Ismail Ibrahimhoz ( Ábrahám), Ismailhez ( Ishmael) és a Kaaba építéséhez kapcsolódott , amely ma a Mekkai Nagy Mecset. Történelmi arab államok és dinasztiák Ősi arab államo Ábrahám halála után Isten megáldotta fiát, Izsákot. Izsák pedig a Lahajrói-kútnál lakott. 12 Ezek pedig Ábrahám fiának, Izmaelnek a nemzetségei, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálója szült neki. 13 Ezek Izmael fiai nevük és nemzetségük szerint: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Adbeél és Mibszám. 1 Ábrahám megengedi Sárának, hogy rosszul bánjon szolgálólányával, és az végül a pusztába kényszerül elmenekülni. Így Istennek kell helyrehoznia a dolgot. Angyalt küld Hágár után ilyen szóval: Térj vissza és alázkodj meg úrnőd előtt; és ígéretet ad neki is, hogy fia Izmael szilaj ember lesz, és megsokasítja az ő. Hágár és Izmael eltávolítása. 8Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. 9Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az ő fiával játszik. 10Ezért azt mondta Ábrahámnak: 'Távolítsd el a szolgálót és fiát

Mikor Izsák megszületett, Ábrahám már 100 éves volt. Ábrahám a fiút nyolc napos korában körülmetélte. (Gen 21:1-5). Izsák Sára első és egyetlen gyermeke volt, de Ábrahámnak már volt egy fia, Izmael. Őt 13 évvel korábban Sára szolgálólánya, Hágár hozta a világra 24 Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték. 25 Fia, Izmael tizenhárom esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték. 26 Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát, Izmaelt 27 és háza népéből az összes férfit. Mind a házban született, mind az. Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hetita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre, 10. azon a telken, amelyet Ábrahám a hetitáktól megvásárolt. Ott temették el Ábrahámot és feleségét. 11. Ábrahám halála után Isten megáldotta a fiát, Izsákot. Izsák a Lachai-Roi forrásnál lakott 24 Ábrahám 99 éves volt, amikor előbőrét körülmetélték. 25 Izmael 13 esztendős volt, amikor előbőrét körülmetélték. 26 Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül. 27 Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektől vásárolt rabszolgákat is

1Mózes 16. fejezet - Hágár és Izmae

Ábrahám engedelmeskedett volna Isten parancsának, Aki azonban felfedte előtte, hogy nem kívánta tőle saját fia feláldozását, csak a hitét és a Belé vetett bizalmát akarta próbára tenni. Ábrahám megkönnyebbült, hogy nem kellett feláldoznia a fiát, akire olyan régóta vágyott Izmael (Ábrahám fia) és Héber Biblia. Izmael életkora százharminchét esztendő volt, amikor elhunyt, meghalt, és népéhez tért. Hevilától Súrig laktak, amely az asszírokhoz menet, Egyiptommal átellenben van. Minden testvérét megelőzve hunyt el. Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségtörténete a következő. Izsákot Ábrahám nemzette Mindketten Ábrahám fiai voltak, de Izmael, Hágár fia mindennapi kö-rülmények között lett Ábrahám utóda: õ 'test szerint' született. Izsák, Sára fia viszont nem a természet erejébõl született, mert apja túl volt a századik évén, és anyja is túl volt a szülési ko-ron. Õt az Úr adta szüleinek, és 'ígéret. izmaelita. jelentése. történelem mohamedán kereskedő az Árpád-korban, böszörmény. latin Ismaelita 'ua.' ← héber Izmael vagy Ismael (Ábrahám elsőszülött fia, a Biblia szerint az arabok ősatyja) 'meghallgat az Isten'

1Mózes 25. fejezet - Ábrahám második házasság

A fiú születése után azonban Sára mégis megfogant, megszülte Izsákot, s ekkor már ragaszkodott hozzá, hogy Ábrahám üldözze el Hágárt és gyermekét, Izmaelt. Hágár és Izmael a sivatagban bolyongtak, s mikor elfogyott a víz a tömlőjükből, Hágár egy bokor alá fektette a fiút, s magára hagyta Ábrahám 75 éves, amikor Isten megszólítja. Fiút ígér neki, de a gyermek születése késik. Isten újra és újra megerősíti ígéretét. Az Ábrahámnál 10 évvel fiatalabb Sára koránál fogva már nem szülhetne gyermeket. Ezért felajánlja a szolgálóját, Hágárt Ábrahámnak, hogy legyen örökös. Megszületik a fiú, Izmael »Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.« Mi tehát, testvérek, nem a szolgáló fiai vagyunk, hanem a szabad asszonyéi. (Gal 4,22-31) Izmael, a rabszolganő természetes gyümölcse, a zsidók zsinagógájának előképe, akik azzal dicsekednek, hogy Ábrahám testéből származnak.

Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. 21 De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. 22 Miután Isten mindezeket elmondta, eltávozott Ábrahámtól. 23 Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt meg a házában született vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám háza. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal Bizony mondom, Ábrahám fia Izmael volt, akitől az Ábrahámnak megígért Messiásnak le kell származnia, hogy őbenne minden földi törzs áldottá váljon. Erre a főpap megharagudott. online biblia : kÖny Hogy ne engedjék a presbitereknek, hogy Hágár fiát ajánlják nekik — akit el kell űzni —, hanem az ígért Fiút kínálják és imádják! Test szerint. Ábrahám és Sára 'ügyeskedése' révén született Izmael, és aztán sok galiba is lett belőle

Ezen Sára egyedüllétében nevetett. (Gen. 18:10-12). Mikor Izsák megszületett, Ábrahám már 100 éves volt. Ábrahám a fiút nyolc napos korában körülmetélte. (Gen 21:1-5). Izsák Sára első és egyetlen gyermeke volt, de Ábrahámnak már volt egy fia, Izmael. Őt 13 évvel korábban Sára szolgálólánya, Hágár hozta a A terrorizmus szellemi gyökere, lehetséges megoldások - Abonyi Sándor Az utóbbi néhány évtizedben sok esetben a közel-keleti és az észak-afrikai országokban zajló, forrongó eseményektől volt hangos a világsajtó

A Biblia gyermekeknek - Az Ótestamentum 4

Arcra borult erre Ábrahám, és nevetett, mert azt gondolta magában: Százesztendős embernek fog fia születni, s a kilencvenesztendős Sára fog szülni?'' Istennek pedig azt mondta: Csak Izmael maradjon életben előtted!'' Így szólt erre Isten Ábrahámhoz: Nem! Sára, a feleséged fiút fog szülni neked És körülmetélte Ábrahám az ő fiát, Izsákot, nyolcnapos korában, amint parancsolta neki az Isten. (1Móz21:4) Folytathatnánk még a sort Izmael elbocsátásával, ami rendkívül nehezére esett Ábrahámnak, de mégis megtette, mert Isten erre kérte

A muszlimok iszlám prófétaként tekintenek Ábrahámra, ugyanis második feleségétől, Hágártól született meg Mohamed elődje, Izmael. Noha Ismáel volt Ábrahám elsőszülött fia, az Ószövetség mégis Izsákot tekintette jogos utódnak, mivel a Szentírás Hágárt Sára szolgálójának tekinti A Biblia szerint Ábrahám pátriárka (vagy Ibrahim, arabul) nyolc fia volt három feleség közül: egyet (Izmael) felesége szolgája Hagar, egyet (Izsák) felesége, Sára és hatot egy másik felesége, Keturah. Mózesnek, Jézusnak, Muhammadnak, Bahá'u'lláhnak és más kiemelkedő személyeknek mind állítólag Ábrahám. A napokban Izmael születésének történetét olvastam a Bibliában. Évszázadokkal később Pál apostol is példának hozza őt és Izsákot, összehasonlítva az isteni ígéretet és az emberi erőfeszítéseket (Gal 4:21-31). Itt az apostol arról beszél, hogy Hágár és Sára két szövetséget szemléltetnek, és megfogalmaz hitvédelmi szempontból egy fontos gondolatot: Űzd el.