Home

Jezsuita könyvtár

E-könyvtár JTMRL E-Archívu

A könyvtár története Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti

 1. denkinek, hogy a Kora Újkori Jezsuita Iskoláztatás Kutatócsoport (amellyel a levéltárunk aktív és gyümölcsöző munkakapcsolatban áll) 2021. április 22-én online konferenciát tart a 17-18. századi jezsuita oktatásról
 2. Ugrás a tartalomra Magyar; English Adatbázisok. WebAp
 3. Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, Budapest, Hungary. 999 likes · 5 talking about this · 17 were here. JTMR Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár (Archive and Library of the Hungarian Jesuit..

A kolozsmonostori jezsuita könyvtár (1604-1693) Második száműzetésük után a jezsuiták Kolozsvárról szétszéledtek, s néhányan közülök lappangva a kolozsmonostori volt bencés apátságban húzódtak meg. Titokban itt rejtőzködtek, míg a viharfelhők fejük fölül elvonultak. Nemsokára kedvező fordulat állott be. Jezsuita Levéltár és Könyvtár, Pray György Egyháztörténeti Műhely. Elérhetőségek. mbeco84@gmail.com. A Levéltár és a Pray György Egyháztörténeti Műhely célul tűzte ki az (egyház)történelem adta új dolgok, azaz eddig ismeretlen tények és összefüggések - főleg a magyar jezsuitáknak a Kárpát-medencében. Arturo Sosa jezsuita generális 2019-ben hirdette meg a Szent Ignác megtérésének 500. évfordulóján kezdődő jubileumi emlékévet a rendalapító tiszteletére. 1521. május 20-án Íñigo López de Loyola lábát ágyúgolyó találta el, és ez a sérülés indította el azon a hosszú és kanyargós úton, amely többek között a Lelkigyakorlatok megírásán és a Jézus.

Magis Europe 2021 Életképek a magyarországi Magis-találkozóról Kétszáz fiatal 28 országból, földrészünkről és azon túlról, köztük 30 jezsuita vett részt a Jézus Társasága - idén rendtartományunk szervezésében megvalósuló - európai ifjúsági találkozóján augusztus 7. és 15. között 2015-ben a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) az NKA támogatásával létrehozott egy szolgáltatást, amely az együttműködő egyházi levéltárak segédleteit elérhetővé és közösen kereshetővé tette. Addig ugyanis a magyarországi egyházi levéltárak alig rendelkeztek internetes hálózaton keresztül kereshető nyilvános katalógusokkal Jezsuita misszió. A mezőkövesdi Kistemplom. Arról a Kistemplom-ról emlékezik ez az írás, amely Mezőkövesden az egykori Kavicsos-tó partján, immár torony nélkül, elhagyottan árválkodik. Ez a templom az alapító Jézus Társasága szerzetesrend apostolainak vezetésével kivirágoztatta az itt élők vallási, kulturális és. Mivel a könyvtár a régi jezsuita könyvtár utóda, érthető, hogy ilyen sok benne az ősnyomtatvány. A 96 ősnyomtatvány közül 71 viseli annak a nyomát, hogy már a régi jezsuita katalógusba be volt vezetve. Sok ezek között a kolligátum, ahol a beírás csak az első darabra történt, azt lehet tehát mondani, hogy a könyvtár. VI. 8. Bóta Ernő (1854 - 1939) A teológiát Egerben végezte, ott szentelték pappá 1877-ben, majd Boconádon és Szihalomban volt káplán. 1886-ban Nagyszombatban lépett be a Jézus Társaságba

Reformatus

Könyvajánlás - Jezsu Könyvtá

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár új igazgatójaként, illetve minden munkatársam nevében köszöntöm a kedves kutatóinkat, olvasóinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket! A 2020. évben - Jézus Társasága megalapítása után 480, valamint levéltárunk újraalapítása után 29 évvel - boldog. A legnagyobb hatású magyar jezsuita, az esztergomi érsekké kinevezett Pázmány Péter (1570-1637) támogatásával nagyszombati kollégiumuk 1635-ben egyetemi szintre emelkedett. Az oszmán korszak végén, 1700-ban már 9 kollégium, 14 rendház és 16 missziós állomás működött Magyarországon és Erdélyben összesen 400-nál is. A Jezsuita Levéltár még 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával digitalizálta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán a külföldre menekült magyar jezsuiták, vagyis a Sectio II. 1948-1957 közötti iratanyagát, amelyet ingyenesen elérhetővé tett egy e-levéltári szolgáltatás keretében. Azóta újabb digitalizált iratanyagokkal bővült. jezsuita Online műhely-konferencia - Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyszombati egyetem és gimnázium példáján Feliratkozás a következőre: jezsuita

Új könyvek a rendtörténeti könyvtárban a kurrens jezsuita

nagyszombati jezsuita könyvtár: a mai budapesti →Egyetemi Könyvtár őse. - Eredete 1561-re megy vissza, 1632: már 1489 köt-ből állt. A →nagyszombati jezsuita egyetem alapításakor, 1635: kb. 1500 köt-tel annak a kvtára lett. 1690: már az ország legnagyobb, 5331 köt-es gyűjt-e, 90%-a lat. - 1715: a rház új szárnyában kapott helyet, a kv-ek számára díszes, aranyozott. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig Névtelen (nem ellenőrzött) 2017. 03. 13., h - 14:08. jezsuita könyvtár; magyar; könyvtári katalógus; Tovább (Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig) Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. Háromszáz éve, 1720. május 15-én született a jezsuita Hell Miksa, korának egyik leghíresebb magyar csillagásza. A jubileum alkalmából a tudós előtt kiállítással tiszteleg az egri Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtára és a Főegyházmegyei Könyvtár. A tárlat anyaga jelenleg csak virtuálisan tekinthető meg

A kollégium és a könyvtár alapítása A pozsonyi jezsuita kollégium alapítása szinte teljes egészében Pázmány Péter érsek tevékenységének köszönhető. Az érsek már 1617-ben megpróbált megvenni egy házat Pozsonyban, hogy a jezsuita atyáknak otthon szerezzen.1 Ekkor még kudarcot vallott, A budapesti Egyetemi Könyvtár két törzsgyűjteménye - XVI-XVII. századi nem hungaricum nyomtatványok. Az Osztrák-Magyar Jezsuita Provincia keretében tevékeny rendtagok közül számosan megfordultak és rövidebb-hosszabb ideig éltek Nagyszombatban (1561−1567, 1615−1773), Turóc-Znióváralján (1586−1598), valamint.

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, Budapest. 999 ember kedveli · 2 ember beszél erről · 17 ember járt már itt. JTMR Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár (Archive and Library of the Hungarian.. E-levéltár jegyzék E-Levéltár használat Sectio II. történeti bevezető Sectio II. jegyzék Sectio II. használat E-könyvtár. Útmutató. Jezsuita Könyvtár Alapitvány v.a. - rövid céginformáció 2021.07.03 napo - A négyszázéves Jézustársaság / Bangha Béla SJ. - Jubileumi Kiadvány A Jezsuita Rend Fennállásának 400-ik évfordulóján. -Pázmány Péter Irodalmi Társaság. - 1940. -. 271.51 B27. . - Lelőhely / hozzáférhetőség : Szent Imre Noviciátus, Sodrás utc

Rendezvény Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtá

 1. Az Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárát 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek alapította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben, a Pázmány Péter esztergomi érsek nevéhez köthető nagyszombati egyetem alapítási évében vált. A könyvtár történetéről további információkat itt talál
 2. dössze halálának dátuma
 3. Kiadó szerinti keresés. Kiadó neve: Lelőhely: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc Jezsuita Levéltár Jezsuita Roma Szakkollégium Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Szegedi Könyvtára Kaszap István Kollégium Manréza Könyvtár, Dobogókő MBJ Könyvtár Muzslay Könyvtár, Horánszky utca Régi.
 4. Jezsuita történelem (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya) Gyenis András: Régi jezsuita rendházak (MEK) Budapest, jezsuita rendház; Pecsét: felirata: Jézus társasági rendház Budapesten. - mérete: 50x16 mm. A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A 10045. Somogyi-könyvtár,.
Szent Domonkos-rend 800

A visszarendeződés első jezsuita templomigazgatójaként írta be magát a történelembe: 1986. május 1-jével nevezték ki a templom élére. egy óriási rendcsinálás fűződik, több tonna szemét kihordása, hogy a helyén cserkészotthon, kórusszoba, könyvtár, aula, konyha, ebédlő, lift, kazánház, mintegy 400. A jezsuiták oktatási intézményei a Felvidéken (jezsuita.hu) Jezsuita kollégium (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet) Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuita kollégium mint összetett intézmény a 17. században. In: Történelmi Szemle 2018/2 (MTA Könyvtár A sorozat harmadik online sétáján a Magyar Örökség Díjas ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárba látogathatunk el. Várunk mindenkit szeretettel! A nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként alapította Oláh Miklós esztergomi érsek 1561-ben. Az Országos Széchényi Könyvtár megalapításáig gyakorlatilag országos.

jezsuita könyvtár Egyetemi Könyvtári Szolgálat

 1. PPEK 774 Gálffy László: Jezsuita szellem . Gálffy László . Jezsuita szellem . mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) - a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza - állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért
 2. V. ECSEDY Judit: A pozsonyi jezsuita kollégiumi nyomda (1623-1652). In: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1994/1998. 371-403. V. ECSEDY Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. sz. . 1. köt.: Nyugat- és észak-magyarországi nyomdák. Budapest 2010
 3. zsonyi volt jezsuita könyvtár általa érdemesnek tartott részét. Kovachich valószínû - leg nem tudta, hogy a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtárába Pázmány halála után, 1637-ben végrendeletileg beolvasztott Pázmány-könyvtár köteteibõl is válo - gatott, mivel a nyomtatványokban nem szerepel az egykori tulajdonos, Pázmán
 4. Az Egyetemi Könyvtár. latin nevén Bibliotheca Universitatis elődje a nagyszombati Egyetemi Könyvtár volt. A nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként alapította Oláh Miklós esztergomi érsek 1561-ben.Az Országos Széchényi Könyvtár megalapításáig gyakorlatilag országos könyvtárként működött. Történeti törzsgyűjteménye a nemzeti kulturális örökség.
 5. A három jezsuita tudós, Hevenesi Gábor (1656-1715), Kaprinai István (1714-1786) és Pray György (1723-1801) kéziratgyűjteménye az Egyetemi Könyvtár legértékesebb állományrészeinek egyike. A tudósok a teljességre törekedve próbálták meg a Magyarország történetére vonatkozó összes dokumentumot összegyűjteni.
 6. Forrás: Jezsuita Levéltár és Könyvtár. A köztes napok azonban az egész ország számára egy szabad, lélegzetvételnyi időt adtak. Ebben néhány jezsuita is aktívan kivette részét. A forradalom idején skolasztikus Eördögh András visszaemlékezésében hosszan beszélt ezekről a napokról. Ő a Mezőgazdasági.
 7. Egy jezsuita beismerése. Ma még sokan azt tartják, hogy december 25-e szent ünnep, Jézus születésnapja. De ennek a napnak vallási értelemben vett igazi jelentőségével már jóval ezelőtt tisztában voltak a vallásvezetők, ami kitűnik Urbanus Holzmeister, jezsuita tudós művének következő idézetéből is

A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után az egyetem és vele együtt a könyvtár állami intézmény lett, majd 1777-ben Budára, a királyi várba költözött. Az Egyetemi Könyvtár Mária Terézia utasítására 1780-tól már kötelespéldány joggal rendelkezett, és ettől kezdve jó ideig a nemzeti könyvtár szerepét is betöltötte Könyvtár ősállományának. Az is köztudott, hogy e könyvtár tevékenysége mindig az ifjúság tanításához, neveléséhez kapcsolódott. Legrégibb korszakában a nagyszombati, vágsellyei, znióváraljai-túróci jezsuita kollégiumok könyvtáraként Az első nagyszombati években nemcsak rendház létesült kollégiummal, hanem minden bizonnyal az Egyetemi Könyvtár alapjai is megteremtődtek. Ennek közvetett bizonyítéka Juan de Vitoria a bécsi jezsuita kollégium rektora Oláh Miklóshoz írott levele, amelyben felsorolta a kollégium alapításához szükséges legfontosabb. Kapcsolat Címünk. 1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefonszám + 36(1) 486-4478. E-mail cí szállíttatta a pozsonyi jezsuita könyvtár általa érdemesnek tartott részét. Kovachich valószínűleg nem tudta, hogy a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtárába beolvasztott Pázmány-könyvtár köteteiből is válogatott, mivel a nyomtatványok egyikében sem szerepel az egykori tulajdonos, Pázmány Péter neve

Van, aki annak örül, hogy a kulacson rajta van a saját nevünk, úgyhogy szinte lehetetlen elveszíteni. A fiatal jezsuita szerint a vízszűró készüléknél valódi közösségépítő élmény, amikor a diákok, tanárok és munkatársak a kútnál kedélyesen sorban ácsorogva jól elbeszélgetnek. Köszönjük, Kék Bolygó Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében nemrég felfigyeltek egy Dél-Amerikából származó szövegre. Némi nyomozás után kiderült, hogy a kézirat valószínűleg egy XVIII. századi magyar jezsuitához köthető. a jezsuita rendtörténetet is fontos fejezetekkel bővítheti. Találhatók benne olyan szavak, amelyek. E könyvtár művelődés- és könyvtörténeti helye kiemelkedő jelentősé-gű, a nagyszombati születésű humanista, Zsámboky János osztrák nemzeti könyv- általa alapított és folyamatosan támogatott pozsonyi jezsuita kollégiumra hagyta. 4 Későbbi végrendeletében a könyvtárára vonatkozó akaratát nem másította meg

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár - Home Faceboo

A jezsuita?könyvtár utolsó papi prefektusa Faludi Ferenc, a jeles költő, műfordító és pedagógus volt. A rendnek Mária Terézia által elrendelt feloszlatása után a volt pozsonyi jezsuita?gimnázium könyvtárának egyik része a kor? mánytól behozott új tanulmányi rendszer alapján újjászervezett. Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Mátyás Melinda ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály. Tartalom VKKV II. Tudományos rétegzettség és interaktivitás szekció 2015 2/2 Közösségi tereink. Kápolna - a csend, az imádság, és az elmélyülés helye. Jó néhány csendes pillanatot tölteni itt, ahol megnyugszunk, feltöltődünk, új lendületet kapunk. Könyvtár - a tanulás és olvasás és kisebb közösségi programok - pl. filmnézés, önképzőkör, kurzusok - helye. Kollégiumunk fejlődő könyvtára multidiszciplináris, jelenleg 4500 kötettel. Jezsuita oktatás Közép-Európában. 2021. április 22. 2021. április 22. -. Online műhelykonferencia az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és az ELTE-MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport közös szervezésében. Egyetemünk 1635-ben történt megalapítása után másfél.

A Grazi Egyetemi Könyvtár Stájerország legnagyobb tudományos könyvtára. Minden Stájerországban megjelent könyvből őriznek itt egy példányt, a kiadóknak ugyanis kötelességük a megjelenő művekből egy-egy példányt a könyvtárnak elküldeni. A könyvtár a grazi Károly-Ferenc Egyetem részeként működik. Hozzá tartozik a főkönyvtár , két kari könyvtár. A Jezsuiták jelene Magyarországon A Jézus Társaságának magyar Rendtartományához jelenleg kilencven jezsuita tartozik. Ennek kiszámítása azonban nehézségekbe ütközik, hiszen számos rendtag, aki az országban él és dolgozik nem magyar állampolgár, vagy nem a magyar rendtartományhoz tartozik, illetve sok külföldön élő és dolgozó rendtagot számolnak hozzánk A kalocsai Szent István Gimnázium könyvtárainak története 1765-1945 A jezsuita Kollégium és tanári könyvtár adományai részletesen 1860-191 Zombori Lippai (Lippay) János (1606-1666) - egyetemi tanár, jezsuita szerzetes 1624-ben belépett a jezsuita rendbe, a grazi és a bécsi egyetemen keleti nyelveket adott elő. 1643-ban tért vissza Magyarországra. Innen bátyja, György közbenjárására Pozsonyba került, az érseki udvarba, ahol a híres kert vezetője lett A kolozsvári jezsuita rendház a Monostori út elején található műemlék épület, a volt Gazdasági Akadémia kertjébe beékelve. A romániai műemlékek jegyzékében a CJ-II-m-B-07395 sorszámon szerepel. A jezsuiták 1579-ben csak a városon kívül kaptak engedélyt a letelepedésre. 1581-ben Báthory István fejedelem nekik adta ugyan a Farkas utcai templom és zárda épületét.

A kolozsmonostori jezsuita könyvtár (1604-1693

Tovább » Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium szisz SZISZ szakkoli dsz diákszervezet. Neptun - Hallgatói Neptun - Oktatói Moodle Könyvtár Webmail. Budapesti Corvinus Egyetem. Széchenyi 2020. Elérhetőségek keresése Dokumentumok keresése Keresés a tantárgyak között . Keresés Keresés. Könyvtár genezise a 16. században alapított jezsuita kollégiumok bibliotékájára vezethe­ tő vissza. Vértesy Miklós ismertette először a könyvtár korai történetének forrásait, majd rekonstruálta az ősnyomtatvány-gyűjtemény gyarapodását, amely több ponton kiegészí­ tette Dümmerth kutatásait A tablókon megjelenő szövegek bemutatják a jezsuita szerzetes életét, sokoldalúságát, külön kiemelve természettudósként tett vardói útját és Egerre gyakorolt hatását, a Líceumban végzett munkáját. Ízelítőt kapunk Eszterházy püspökkel folytatott levelezéséből és a Főegyházmegyei Könyvtár Csillagászati.

A budapesti Egyetemi Könyvtár jezsuita könyvjegyzékeinek drámaköteteiXVI XVIII.. század A i könyvkatalógusok feldolgozása során nagyon sok tudományág kutatói juthatnak hasznos információk­ hoz. Már az eddig kiadott könyvjegyzékek 1 is bizonyítják, hogy a könyvtártörténeti szempontokon kívü Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár. Magyarországi Evangélikus Egyház. Pannonhalmi Főapátsági Levéltár. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár. Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Pray György (Érsekújvár, 1723. szeptember 11. - Pest, 1801. szeptember 23.) jezsuita szerzetes, történetíró, a budai, majd a pesti Egyetemi Könyvtár vezetője volt. Fő műve a latin nyelvű Annales regum Hungariae

Szent Mór Bencés Perjelség könyvbemutatója – Szent Mór

30 A nyolcvanéves Jezsuita Levéltár könyvtár kézirattárában rzött anyaŐokról szóló lista, amely 19-20. századi kalocsai és pécsi kolléŐiumi iratokat sorolt fel.25 Noőa tény, őoŐy ebben a felsorolásban szerepel néőány olyan iratanyaŐ meŐnevezése, amely a rendi központi elöljárókkal kapcsolatos. Könyv: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/1. - 1609-1616 - Keserű Bálint, Balázs Mihály, Fricsy Ádám, Lukács László, Monok István | Több kötetre.. A De natura novi orbis 1596-os kiadásának az a példánya, amely valószínûleg 1690 után került az Egyetemi Könyvtár régi gyûjteményébe, korábban a csehországi Cˇeský Krumlov-i jezsuita kollégium könyvtárának a tulajdonában volt (Acosta 1596).24 A tudós teológus Acosta atya 1576 és 1585 között a perui jezsuita. Hangulatos terek és sétálóutcák szomszédságában bújik meg a belvárosi jezsuita tömb. A kis utcák által körülölelt épületegyüttesben kap helyet a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, ahol a diákbizottság leköszönő elnökével készült interjún választ kaptunk számos kérdésre. Mitől más a SZIK, mint a többi szakkollégium

VESZPRÉM, A KIRÁLYNÉK VÁROSA | Veszprém, a királynék városa

Jezsuita Levéltár és Könyvtár, Pray György Egyháztörténeti

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) kézikönyv kereső Jezsuita Online Közös Katalógus és Gimnáziumi Kata... Kurzusok. Könyvtári E-Learning portál. A könyvtárhasználat segíti az önálló könyvtári tájékozódást, ezáltal az önálló kutatást és szellemi munkát, a tehetsé A levéltár anyagát jezsuita rendtörténeti könyvtár egészíti ki. Nyomtatott segédletek. Szilas László, Quellen der ungarischen Kirchengeschichte aus ehemaligen Jesuitenarchiven, in Ungarn-Jahrbuch 4 (1972) 172-189. - Függelékül: Lukács László, Litterae annuae der österreichischen Provinz (184-188)

Hírek Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtá

Knapp, Éva (2011) A 450 éves Egyetemi Könyvtár könyvtárosai a jezsuita korszakban (1561-1773). In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 111-142 A nap képe: Klementinum könyvtár. Klementinum - Prága szívében található ez a csodaszép barokk könyvtár, mely először 1722-ben nyílt meg a Jezsuita Egyetem részeként. A nap képe: Régi idők csillagösvénye. A városoktól távol egy-egy derült, holdfénymentes éjszakán érdemes felnézni az égboltra. Több mint kétezer.

Magyar Jezsuita Rendtartomán

Kölcsey Könyvtár bejegyzései jezsuita_rend témában. A katolikus megújulás és a Habsburgok felemelkedése (okostankönyv) Az ellenreformáció kibontakozása (Sulinet) Loyolai Szent Ignác a jezsuita.hu portálról Irodalmi ajánló: Tarján M. Tamás A könyvtárat a hazai szellemi élet olyan nagyságai vezették, mint Pray György jezsuita szerzetes, történetíró, Fejér György teológiai doktor, prépost-kanonok, Toldy Ferenc irodalomtörténész és Szilágyi Sándor történész. A könyvtár első őre - ahogy ezt a főlépcsőházban emléktábla is tanúsítja - Reguly Antal nyelvész volt, egy évszázaddal később pedig. Könyvtár. A Kollégium régi könyvtára, melyet 1552-ben alapítottak, a 17. század végén elveszett, miután feloszlatták a jezsuita rendet és ennek következtében az intézményt is bezárták. Ennek az első gyűjteménynek egy jelentős része ma a Pápai Lateráni Egyetem könyvtárában található

Arca Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtá

A levéltár még mindig feldolgozás alatt van, ezért csak részben kutatható. A levéltár anyagát jezsuita rendtörténeti könyvtár egészíti ki. További információk: Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Telefon: +36 1 327 4059. Fax: +36 1 327 4056. E-mail: leveltar@jezsuita.hu. Honlap: leveltar.jezsuita.h Mátyás Melinda, az ELTE Egyetemi Könyvtár könyvtárosa (Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témái) bemutatja a könyvtárában megtalálható három jezsuita tudós kéziratállományának digitalizálását és az integrált könyvtári rendszerben történt. A JRSZ egy olyan szakkollégium, amely keresztény alapokra és jezsuita hagyományokra épül, vagyis egymást elfogadva, tisztelve és segítve élünk együtt. Mi, JRSZ-esek tudjuk, hogy saját jövőnket mi alakítjuk és közben a társadalmi igazságosságért is tehetünk.. A szakkollégium nyújtotta szakmai segítséget tanulmányaink, saját jövőnk és a társadalom építésére. A Lélek terében : közösségi elhatározások - teológia és gyakorlat / Őrsy László - Budapest : Jezsuita Kiadó, 2020, PA230Ö60 Az 1921-ben született Őrsy László jezsuita közel ötven éve íródott könyve arra keresi a választ, hogy mit jelent Isten akaratát keresni A könyvtár mindenkié az Oláh Miklós esztergomi érsek által megalapított nagyszombati jezsuita kollégiumig nyúlik vissza, amely a később, Pázmány Péter által megalapított egyetem alapja volt. A tudományos élet és a művelődés tehát ezen a szálon már a tizenhatodik században elindult, amit még az sem tudott.

Jezsuita misszió Városi Könyvtá

De ha el szeretnél vonulni, akkor több helyiség közül választhatsz: könyvtár, számítógépterem, kápolna. Jezsuita Roma Szakkolégium 1191 Budapest, Hunyadi utca 2- 4 PPEK 510 Gyenis András: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat . Gyenis András . A jezsuita rend hazánkban . Rendtörténeti vázlat . mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) - a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza - állományában Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár Horánszky utca 20. Jezsuita Sziget Horánszky u. 20. Faludi Ferenc Akadémia Horánszky u. 20. (grill), aztán majd a Jezsuita Kiadó munkatársait, aztán a jezsuita focibajnokság győztes csapatát, nemrég pedig a két budapesti jezsuita közösség, a budai (Sodrás utca) és a pesti. - Az Országgyűlési Könyvtár állománya [jelzete: 353.032]) Pázmány az ellenreformáció kiemelkedő vezéralakja lett, emellett azonban - mivel hitt a művelt, széles látókörű papságban - 1623-ban Bécsben papnevelő intézetet (Pázmáneum), 1635-ben Nagyszombaton pedig egyetemet is alapított filozófiai és teológiai. Országos Széchényi Könyvtár - Universitas Kiadó, Budapest, 2018., 384 oldal ISBN 978-963-9671-65-2. 2 520,- Ft . Kapható Kassán és Sárospatakon megindulhatott a jezsuita rend közreműködésével a katolikus megújulás

A kolozsvári jezsuita Akadémia könyvtára (1693-1773

A rektor és a tanárok az Egy. Kvtár duplum-állományából válogatott, 163 kolostorból származó kv-vel (benne a pozsonyi jezsuita koll. protestantika része) tölthették föl a polcokat. Az Egy. Könyvtár azonban kódexet nem adott, s a legrégebbi nyomtatványokból is vsz. csak tévedésből került a ~ba néhány További információ Jezsuita fényképek a Fortepanon tartalommal kapcsolatosan; Regényes szerzetesek (Budapesti szerzetesi gyűjteményi nap 2015) 2015.9.2. A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára. jezsuita katalógus-együttes szövegkiadása a szegedi Adattársorozat 17/1-es köteté- ben, A vonatkozó bevezetó rész röviden Osszegezte a pozsonyi jezsuita kollégium, a könyvtár és a könyvjegyzék töfténetét elsósorban Bistkey István és Kovács Bél Horváth J. József nyugalmazott antikvárius, aki hosszú évtizedek óta foglalkozik a magyarországi egykori jezsuita egyetemek (Nagyszombat, Kassa, Kolozsvár) libellus gradualis-ai (téziskönyvek, promotiós kiadványok) bibliográfiai adatainak feltárásával hívta fel a figyelmünket a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött Aureum philosophiae caelestis compendium, seu circulu A jezsuita generálisokat ábrázoló barokk portrésorozatból Everard Mercurian arcképe újult meg, aki 1573. április 23-tól 1580. augusztus 1-jén bekövetkezett haláláig volt a Jézus Társasága negyedik általános rendfőnöke. Forrás és fotó: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. Magyar Kurír. #.

Gömbpanorámák: Székesfehérvár: Nepomuki Szent János templom

VI. 8. Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtá

Cím 1085 Budapest, Mária utca 20. Telefon: +36 1 266-0519 +36 30 360-6127. Email: terezianum@gmail.co A közel 450 éves Egyetemi Könyvtár, amelynek gyűjteménye idősebb, mint az ország legrégibb, folyamatosan működő egyeteme, 1561-től számítja történetét, amikor Nagyszombat városában az első hazai jezsuita rendház, s annak könyvtára megalakult. Az egyetem 1635-ben jött létre Nagyszombatban, majd az intézmény és. Az ELTE Egyetemi Könyvtár törzsgyűjteménye több királyi ajándékkönyv őrzőhelyévé vált - elsősorban a 18. század utolsó negyedét követően, amikor államosították jogelődjét, a nagyszombati jezsuita egyetem könyvtárát, és hosszú időre a feloszlatott szerzetesrendi könyvtárak országos gyűjtőközpontjává. A Pálos Könyvtár Gc.8. jelzetű kötete ugyanezt az utat járhatta be. Istvánffy Éva révén férje, Draskovich János horvát bán tulajdonába került, majd György fiuk az általa alapított sop-roni jezsuita kollégiumnak adományozta, ahol 1671-ben katalogizálták.11 A különbség annyi Életpálya. Pécsett a Pius Gimnáziumban tanított latin nyelvet és gyorsírást (1917-1921); majd matematikát, rajzot és szépírást (1925-1948), a papnevelő intézetben művészettörténetet oktatott (1949-1950)

visz a víz sodor: Lukszús kurvák buzeráns politikusok

A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda egykorú alaprajzai és a helyiségen fennmaradt leírása (HGY, ME) 179 Adattár az egyetemi nyomda gépeinek, betűinek 1773. évi leltárához, személyi, bérügyi stb. kimutatásaihoz, betűmintájához, a rézmetszetek lemezeinek jegyzékéhez (HGY Ha maga az épület a kiegyezés után készült is el, az egyetemi könyvtár mégis négyszázhatvan éves múltra tekint vissza. Története Oláh Miklós esztergomi érsekkel kezdődött, aki a török elől Nagyszombatba menekült, és ott alapította meg 1561-ben a jezsuita kollégium könyvtárát Már kapható az Országos Széchényi Könyvtár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola, a Nagyszombati Egyetem Egyetemtörténeti Intézete és a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány közös kiadásában megjelent bibliográfia Käfer István és Kovács Eszter tollából jezsuita akart lenni, ezért kívülről megtanulta a Bibliát: w94 2/1 10. keresztelések Indiában (1545): w93 4/1 3. Kína: pontosan előrejelezték a napfogyatkozást (1629): g95 3/8 14. Lengyelország: yb94 173-174. megtörtént esetek: Tanúkkal nem hajlandó beszélni: w08 12/1 26-27. Tanú lett: g92 11/8 1