Home

Mafi térképek

Az MBFSZ térképszerverén saját webböngészőjben egy interaktív felületen keresztül nézheti meg a különféle földtani, geofizikai vagy bányászati témájú térképeket Korábbi térképek alapján meghatároztuk a talajvíz elterjedési területét. A DTA 100 térképről levettük a felszíni vízfolyásokat, tavakat. A heterogén térképi anyag a medenceterületek mintegy 80 %-át, a hegyvidéki területek mintegy 40 %-át fedte le. Munkánk elsőrésze a kéziratos anya Magyar Állami Földtani Intézet . A MÁFI által szervezett, nyilvántartott és rendszerezett földtani térképek rendkívül értékes információkat szolgáltatnak Magyarország földtani egységeiről.. A Földtani egységek / Fúrási adatbázis az országban található jelentős mélyfúrások legfontosabb adatait és a teljes országot lefedő 1:100 000-es és 1:250 000-es. A 25 000-es térképek fedett (illetve észlelési és fedett) változatban, valamint ameny-nyiben lehetőség van rá, fedetlen változatban is készülnek. Ezek a térképek fokozatosan számítógépre kerülnek, így lehetővé válnak a későbbi javítások, sőt, elvileg a térképek naprakésszé tétele is megjelenítési formájú térképek és az automatikusan gene-rált munkatérképek miatt alakult ki az a tévhit, ami még most is sok emberben él: térinformatikai szoftverrel nem lehet szép térképet előállítani. Pedig bátran lehet kísér-letezni a megjelenítési formákkal, különböző jelkulcsokkal, akár.

Földtani térképek publikálása internetes környezetben Publishing geological maps on the Internet HAVAS GERGELY Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14. Tárgyszavak: EOFT-100, DANREG, webtérkép, internetes térkép, interaktív, térinformatika, adatbázis, online, intranet, internet, Webmap Összefoglalá nater.mbfsz.gov.hu. A 'Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)' egy multifunkciós térinformatikai rendszer, amely elősegíti a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon. A rendszer rövid. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Magyarország legrégebbi, ma is működő tudományos kutatóintézete volt. 2012. április 1-jével beolvadt az akkor alakult Magyar Földtani és Geofizikai Intézetbe (rövidítve MFGI). Állami költségvetésből finanszírozott feladatainak végrehajtásával független, hiteles szakértői segítséget nyújtott a törvényhozás, az. A térképek egy része fedetlen vál-tozatban készült (pl. Aggtelek-Rudabányai-hegység, Börzsöny), ezek esetében a negye-didőszaki képződmények ábrázolása csak egyéb — meglehetősen hézagos — információk (egyes részterületek fedett térképei, geomorfológiai elemzések, topográfiai térképek

tani, építésalkalmassági térképek összessége alkotja. A földtani és vízföldt ani változat ok az ado tt terüle t vonatk ozó alapadat ait mutatják be, melyeket a környezetföldtani tér-képek (vízkémia, szennyeződésérzékenység, veszélyforrá-sok) és az építésalk almassági v ált ozat szer kesztés énél ér tel Magyarország hidrogeológiai térképén láthatjuk a felszín alatti vizeket adó rétegek produktivitását, porozitását, és a földtani közeg geokémiai jellemzőit A. A DIGITÁLIS TÉRKÉPEK ELŐÁLLÍTÁSA (II.3.2) A.1 DTA200 (II.3.2.a) Amint azt dolgozatom II.3.2.a fejezetében írtam a DTA-200-at — 1:200 000-es méretarányú digitális topográfiai alaptérkép — a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaságától szerezte be intézetünk (MTA GGKI) Térképek és magyarázók listája (Az Intézet által kiadott, nyomtatásban megjelent térképek és magyarázók bibliográfiai leírása) Szöveges kiadványok (lista/letölthető dokumentum): Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam

Magyarország talajvíztérképei - gov

brezsnyanszky@mafi.hu FÖLDTANI TÉRKÉPEK Összefoglalás A földtani térképek a tematikus térképek csoportjába tartoznak. Céltérképek, mert egy-egy terület földtani megismerésének eszközei, ugyanakkor hivatástérképek is, mert újabb, sokirányú kutatás alapját képezhetik Földtani térképek 1:100 000 1:50 000? SRTM 90 m DDM 10 m SRTM 90 m DTM DEM Topográfiai térképek 1:50 000 1:50 000 GIS Adatok Magyarország Szlovákia Vetületi rendszer: UTM (zóna 34N, dátum: WGS84) Adatcsere formátuma: ESRI Shape (térképek), ESRI ArcInfo/ASCII grid (DEM A fotókat, ha külön nincs jelölve, a szerzők készítették. Az ábrák szerkesztésében és számítógés kivitelezésében közreműködött: Alpár Jánosné, Bartos-Elekes Zsombor, Bodor Tamás, Darabos Péter, Hódi Zsusanna, Horváth Zsolt, Lazányi János, Nyári István, Szabó Paula, Szentmiklósi Csaba, Szvoboda Gabriell E térképek története a magyar földtan tudománytörténetének fontos darabja. Ahhoz, hogy a térképek színeit, különösen azoknak az emberi érzékelésre gyakorolt hatását értelmezni tudjuk, szükséges a színek fizikai-fiziológiai áttekintése is. A szakirodalom számos szempont szerinti vizsgálattal tárgyalja e kérdéskört

hozzáférést. Ehhez az észlelési térképek 2001 előtti kaotikus, több vetületű, sok tekintetben félkész, vagy el sem kezdett gyakran földtani szempontból is korrekciót igénylő digitális vonalművének rendezetlen állapotából kiindulva egy térinformatikai rendszert építettem ki (ALBERT 2009) A Tokaj-Zempléni hegyvidék geológiai vázlata (MÁFI térképek alapján) (Közli : Frisnyák, 1995.112.) Ezek a szőlőtermelésre kiválóan alkalmas déli kiterjedésű hegylábak tették világhírűvé a Tokaj-Hegyalja nevet Szakmai előadások . 2019. nov. 17. Márton Mátyás: Reguly és a TGT - Vannak-e ismeretlen Reguly-térképek? MFTTT, ELTE IK, Budapest. 2019. máj. 17. Márton Mátyás: Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének szerepe Reguly térképészeti munkássága értékeinek feltárásában Reguly 200 konferencia, Magyar Földrajzi Múzeum, Ér

7 TeIR adatkörök és adatgazdák I. APEH Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) 2003-2008 Személyi jövedelemadó (SZJA) 1992-2008 Társasági adóbevallás kiemelt adatok 1992-200 3.2.2. Földtani térkép- és -szelvénymutató térképek szerkesztése (Szentirmai István dr.) 43 3.2.3. Megkutatottsági (GEOFOND) térképek szerkesztése (Vitális György dr.) 45 3.2.4. Az Országos Földtani Adattár számítógépes nyilvántartási rendszere (Erdélyi Gáborné) 53 3.2.5 A részletes térképek 1 : 200.000 méretarányban — nem vízügyi igazgatóságonként, hanem — szelvénybeosztás szerint mutatják az állomásokat az állomástípus és azonosító megjelölésével. A következó fejezetben bemutatjuk a CD-mellékletben szerepló táblázatok és grafikonok mintáit viszont csak tájegység-térképek jelentek meg 1 : 25 000 és 1 : 200 000 közötti méretarányban. Földtani térképek kéziratos szerkesztését — az 1950 évi első próbálkozá­ sok után — csak 1953-tól rendszeresítettük. Ez azún. egységesített térképszer

Rs&Gis - Földtani térképe

Szep magyar terkep, 1999

gyalog@mafi.hu K-1202 Térképfelelös: Gyalog ZOltán Készitette : Kisvölcsey Åkos (Gazdagrét) zoligyalog@gmail.com Vár-Szarvas tér N 1:1700 2013-10-29 kezdö - rövid pálya ablakos . Title: Térképek Author: gyalog Created Date: 12/10/2013 10:42:21 A Az egész éves munka nem ér véget tél beköszöntével. A szép téli napokat használom fel arra, hogy a Magyar Állami Földtani Intézet (www.mafi.hu) könyvtárában, valamit az adattárakban információt gyűjtök kútfúrásokról.Rendelkezésre állnak a Kútkataszterek, térképek, valamint a Vízföldtani naplók, melyek értékes adatokat, információkat tartalmaznak. - Közös, elsősorban a földtudományi tematikájú térképek metaadatainak bevitelére alkalmas, az INSPIRE követelményekkel teljes összhangban lévő szoftver elkészítése és a feltöltések megkezdése. Az elkészült felület ide kattintva érhető el: MIcKA metaadat beviteli felület. A kezdőoldal világosan megmutatja, hogy. tisia — a geofizika adatok tükrében tisia — in the mirror of geophysics kiss jÁnos 1, vÉrtesy lÁszlÓ 2, gulyÁs Ágnes 3, madarasi andrÁs 4 1magyar fÖldtani És geofizikai intÉzet, kiss.janos @mfgi.hu, 2magyar fÖldtani És geofizikai intÉzet, vertesy.laszlo @mfgi.hu, magyar fÖldtani És geofizikai intÉzet, gulyas.agnes @mfgi.hu, magyar fÖldtani És geofizikai intÉzet, madarasi

nater.mbfsz.gov.h

Térinformatikai alkalmazások általános folyamata. A GIS módszerek, rendszerek alkalmazásának fő ismérve, hogy egy feladatot a probléma-felvetéstől, az adatbeviteltől kezdve az adatkezelésen, majd elemzésen keresztül egészen az eredmények közléséig egy rendszeren belül tudunk kezelni (14-1. ábra). 14-1. ábra A. - Fejér megye. Az agrotopográfiai térképek módosítása, új Duna menti lapok szerkesztése és ezek kódolása készült el. A mikrokörzetek meghatározása - Tolna megyéhez hasonlóan - még folyik. - Somogy megye. A megyei feldolgozás a domborzati és az éghajlati adatok összegyűjtésével és digitalizálásával befejeződött François-Sulpice Beudant 1822-ben kiadott műve, a Voyage minéralogique et géologique en Hongrie megkerülhetetlen darabja a hazánk földtani kutatástörténetét ismertető munkáknak. Három vastag kötet, mellettük egy negyedik, térképekkel, szelvényekkel és egy összevont geológiai áttekintő táblázattal

A markazi tónál jártam kb. 2 hete én Abasár felől mentem a tó túloldalán van a telek, Nyírfácska utca, jó meredek domboldal, a dombtetőn fent a víkendház, a tizenméter mély gyűrűskútban 70cm víz ami 1 nap alatt telik vissza. 1-2 házzal lejjebb vannak 20-25m-es fúrt kutak, de abban is csak csurgalékvíz van Térképek Magyarország megyéiről, régióiról . Figyelem! A mi webszerverünkön lévő térképek ebben a formában nyomtatásban soha nem jelentek meg Bács-Kiskun megye térképe (közlekedés, fontosabb települések) - 61104 byte; Baranya megye térképe (közlekedés, fontosabb települések) - 55081 byte A különböző geológiai korokhoz tartozó 3D térképek . Általánosan azt mondhatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló különböző témájú geológiai térképek méretaránya M=1:500 000. A továbbiakban közöljük a felhasznált geológiai térképek jegyzékét: —Mohorovičić-diszkontinuitá

A kockázatfelmérés első fázisában használt előszűrési módszertan, az EU által kidolgozott iránymuta-tás szerint (Stanley et al. 2011), az eleve ismert veszélyeztetés figyelembevételével, a forrás, útvona Áttekintő térképek, listák, jegyzékek... továbbá . az Adattár állományában lévő minden . nyilvános adat. Szeizmikus feldolgozott adatok (2D és 3D) Fúrási dokumentációk. Földtani-geofizikai jelentések. Nyilvántartási adatbázisok. Áttekintő térképek, listák, jegyzéke

Földhasználati Térképek — CORINE, Országos jelentőségű természetvédelmi területek — Natura2000, Vízgazdálkodási Atlasz — VGA, Népesség nyilvántartási adatok — KSH) és az MBFH adattárában felkutattuk az előszűrési kérdések megválaszolásához szükséges hiányzó adatokat is Valamennyi kutatási témáról összefoglaló jelentés készült, melyek az Adattárban nyertek elhelyezést, ezen kívül térképek, adatbázisok és földtani modellek bizonyítják az eredményesen elvégzett munkát Márc.03. Új karsztos online térképek a honlapon A karsztkutatás oldal közepén: ITT. Márc.03. Februárban újraindult a Földrajzos Klub Minden további részlet a Klub honlapján:. kiterjedéséről, szerkezetéről, anyagáról, feltöltési vastagságáról, megfelelő térképek, szelvények, anyagvizsgálatok álljanak rendelkezésre, s e területeket a környezetföldtanilag fokozottan szennyezésérzékeny kategóriába soroljuk, szemben a feltöltésmentes, természete domborzati és földtani térképek, területhasználati térképek, szakirodalmak (geomorfológiai, földtani, tektonikai, vízföldtani, hidrológiai, geokémiai, talajtani) összegyűjtése a területre vonatkozóan DTM és CORINE, turistatérképek és adatbázisok térinformatikai rendszerben összegyűjtve és rendezve, irodalmi.

A domborzatmodellek és a földtani térképek együttes elemzésébl arra következtettem, hogy a Nyugat-Mecsekben a felszínmorfológia alapvet vonásait a szerkezeti felépítés határozza meg, a különböz kzettípusok szerepe ezen keresztül nyilvánul meg. 2. A deflációra utaló adatok összegyjtésével és elemzésével kimutattam,. A web 2.0 A web 2.0 (vagy webkett ı) kifejezés olyan internetes szolgáltatások gy őjt ıneve, amelyek els ısorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vag GPS-navigáció történeti és modern földtani térképek en G ALAMBOS Csilla 1 , T IMÁR Gábor 2 , S ZÉKEL Y Balázs 3, 2 1 Magyar Állami Földtani Intézet Geoinformatikai Osztály , 11 43. II.MAFI Emlékverseny. 2014-03-23. II.MAFI Emlékverseny 2014 • amatőr. RTE - AMTOSZ. oldalanként | Új hozzászólás írása . 2021. augusztus 8. - Zalaegerszeg hivatalos honlap részletes információink időterv nevezési lista térképek sajtótájékoztat.

fodor@mafi.hu 1. Vetőkapcsolt redők (fault-related folds) A vetőkhöz (elmozdulással jellemzett síkszerű szerkezeti elemekhez) számos esetben kapcsolódnak redők. Bár ezek létezése régóta ismert, de rendszerezésük, értelmezésük csak az utóbbi két évtizedben kapott hangsúlyt A térképek, metszetek és feltárásrajzok megrajzolására számítógépes tervezõrendszert használtam fel. A sztereogramok a StereoNett 2.02 programmal készültek (a program készítõje: Johannes Duyster, Ruhr-Universität-Bochum)

Budapesti turisztikai információk - részletes információk szálláshelyekről, látnivalókról, utazásról, programokról, fürdők, pihenés és minden egyéb... BUDAPEST.CO Atanáriszakdolgozattanulmányrészévelkapcsolatos követelményekaföldrajzmesterszakosképzésben! 1.Tartalmikövetelmények! 1.1.Önállómunkavégzé 1. Személyes átvétel : 0 Ft. 7 átvételi ponton. Várható száll. idő: 1-3 munkanap . 2. Pick Pack pont: 3000 Ft-ig: 1099 Ft 3001-6000 Ft-ig: 899 F

Folyadékpotenciál térképek Almási (2001) Folyadékpotenciál térkép (0-40 m) Rezsimterületek Pulay Eszter - Környezettudományi Doktori Iskola - Doktori beszámoló - 2012. május 31. Geotermikus célú modellezés a Kárpát-medencébe Az Országos Széchényi Könyvtárban immár 15. alkalommal adták át a Szép Magyar Térkép és a Digitális Magyar Térkép verseny díjait. A pályaművek a hagyományoknak megfelelően öt kategóriában versenyeztek: digitális, tudományos, iskolai, sorozat és idegenforgalmi térképek

Magyar Állami Földtani Intézet - Wikipédi

 1. A 70-es évek második felében, a Központi Földtani Hivatal támogatásával a Föltani Intézet, a területi geológiai szolgálatok szervezésében, kutató és bánya vállalatok szakembereinek földtani társulati bevonásával megindított 100 000-s méretarányú tematikus térképek kiadása - így a hidrogeológiai is - abbamaradt
 2. MAFI VITUKI KEVITERV VITUKI Egri Fóisko- VITUKI VITUKI VITUKI VITUKI VITUKI NME Smaragd- GSH Vízgyújtó terület (km2) 199,8 199,8 235,2 450,0 200,0 100,0 114,5 vízdomborzat becslések és térképek születtek források és néhány megfigyelókút adatai alap- ján, ezek közül egyet mutat az 1. ábra [7, 9, 12]. Ezek alapján tudjuk.
 3. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Magyarország legrégebbi, ma is működő tudományos kutatóintézete. Állami költségvetésből finanszírozott feladatainak végrehajtásával független, hiteles szakértői segítséget nyújt a törvényhozás, az államigazgatás és az önkormányzatok részére. A MÁFI kiemelten kezeli a Kárpát-medence és Európa országaival.
 4. A fotogrammetria a térképek készítésének alapja. A fotogrammetria a fény-képek alapján történő alak-, és méretmeghatározás művészete és tudománya (Kraus K. 1998). A fotogrammetria módszereinek alkalmazása lehetőséget ad a domborzat nagy területekre kiterjedő, gyors és pontos felmérésére. A fotogrammet

Magyarország hidrogeológiai térképe KÖRnyezetvédelmi

 1. A geofizikai és fúrási adatok felhasználásával készített rétegszerkezeti és tektonikai térképek alapján vezettük le a terület szintetizált tektonikai modelljét (Geomega, 2016c; Mecsekérc, 2016a, b). A kutatási terület meghatározó szerkezeti eleme az aljzatban regionális skálán (medence léptékben) követhető, KÉK.
 2. 1 A hazai kistérségek kategorizálása gazdasági fejlettségük mentén Szobonya Réka - Ország Gáborné Kulcsszavak: migráció, fejlettség, régió, rangsor, kistérség, klaszte
 3. Ismeretlen Árpád-kori falut tártak fel a Hajógyári-szigetenA Budapesti Történeti Múzeum (BTM) régészei korábban ismeretlen középkori települést tártak fel a Hajógyári-sziget Nagy-szigetén. A részletek itt>>Lékelt koponya az M0-on feltárt honfoglalás kori temetőbőlSzintén a BTM régészeinek sikere. Nyolc honfoglalás kori sír került elő az épülő körgyűrű.
 4. 2010. március 9-10.-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) koordinálásával széles körű szakmai részvétellel került megrendezésre a SEIS országlátogatás ülés a KvVM Fő utcai épületében.A rendezvényen jelen voltak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency) képviselői, akik jelentésben foglalják majd.
 5. méretarányú talajgenetikai térképek segítségével végeztük, amelyet saját helyszíni furásainkkal ellenőriztünk. Az elsővízadó mélységének térképezése a MÁFI adatbázisa alapján történt (3. ábra). vízáteresztő-képesség kategóriák 3. ábra A vízáteresztő-képesség kategóriatérkép
 6. t

Kiadványaink Magyar Bányászati és Földtani Szolgála

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 1:46-51 ISSN 2061‐862X http://www.magisz.org/journal 47 Bakacsi Zsófia, Pásztor László, Szabó. A vízszint térképek előállításával párhuzamosan megkezdtük a föld-tani adatok feldolgozását is. Karsztosodottság, ill. vízvezetőképesség szerint csoportokba soroltuk a földtani formációkat. Kezdetben a SÁSDI LÁSZLÓ által szerkesztett térképet használtuk (LÉNÁRT - SZEGEDINÉ 2012), vi A jelenleg használatos térképek a felszíni formákat csak közelítőleg ábrázolják, ami elsősorban a nem megfelelő méretarányból adódik. Mun-kánk során a Bükki Nemzeti Park területén a fenti hiányosságok pótlására és a dolinák valós paramétereinek meghatározására végeztünk domborzatelem-zést Az elterjedési térképek vázát az 1 : 100 000 topográfiai térképszelvények adják. Az enumeráció rekordjai a győjtı(k) nevét, a győjtés idıpontját, illetve a herbáriumi lap nyilvántartási számát tartalmazzák: a BP a Magyar Természettudományi Múzeum.

Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár Magyar

 1. térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának készítése, közreadása, g) } Ì À ]µu}lUu Zo Ì }l o } ]µu}l fenntartása, h) földtani, geofizikai adatok és információk PǾi ] vǵo kutatások végzése
 2. I found a very good geological map of the Carpathian Basin drawn in 1922 on wwww.mafi.hu (Hungarian Geological Institute). It is in the Hungarian page, under the title Képgalériák (Galeries)/Térképek (Maps). It is obvious that we are speaking of the microregion under number 11 ie. sedimentary rocks Pannonian-Pontian strata. You are right.
 3. Térképek, atlaszok Általános Iskolai Külföldi országok Európa Külföldi városok Európa Turista, kerékpáros, vízisport Tahereh Mafi (1) Tarja Kauppinen (1) Tera Lynn Childs (1) Terry Brooks (2) Terry Pratchett (1) Theodora Goss (1) Thomas Wheeler (1
 4. A térképek előtt a polgármester Krizsa Ákos üdvözlő szavai és a város történetének leírása olvasható. Ezt 36 térkép másolata követi. A nagy méretű album két-, egy- és féloldalas térképeken szemlélteti a város térrajzának alakulását. A nagy méret lehetővé teszi, hogy kisebb nagyítóval is tanulmányozhatók a.
 5. Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 1. Általános rész - A legrégibb időktől 1686-ig (Budapest, 1967) BUDAPEST FÖLDRAJZA - Térképezés, felmérés - Térképek - XV. kerület - XVI. kerület - XVII. kerüle

Video: Budapest kerületeinek környezetföldtani térképsorozata Bp

Térinformatik

 1. t Aliga és Világos között, viszont a balról jobbra olvasás rendje ezt a sorrendet követelte meg.
 2. (PDF) Digital processing/archiving of geological field
 3. Magyarország földje Pannon Enciklopédia Kézikönyvtá
 4. Bodrogkisfalud természeti- és földrajzi környezet
 5. Márton Mátyás - ishm

Dr. Hámor Géza: Az Országos Földtani Adattár tevékenysége ..

 1. Őrségi kerékpáros útvonalak Őrségi Bringáso
 2. EO
 3. Magyar Állami Földtani Intézet Tomikú
 4. Metaadat szolgáltatás és adathozzáféré
 5. Térinformatikai alkalmazások általános folyamat
NE ÉRINTS | 9789636895747