Home

Lineáris exponenciális

Általános statisztika II

A lineáris és az exponenciális trend és szezonalitás Az összehasonlítás kedvéért nézzük meg a lineáris és az exponenciális trendet is egy utazási iroda forgalmának elemzéséhez. Az iroda főleg sítúrákat, és nyári utakat szervez, így a téli és nyári szezonban nagyobb, a köztes időszakban kisebb a forgalma Kettős exponenciális kisimítás Jellemzői: A lineáris trendet követő idősorok simítására és előrejelzésére alkalmas. Brown-féle kettő simítás. Az egyszer kisimított sort ismételten kisimítjuk. Az előrejelzés még így is torzított, viszont lényegesen kisebb Az adatokhoz illeszkedő modellre van szükség. Anélkül, hogy tudnánk a modell teljes részleteit, tegyük fel, hogy ez egy exponenciális növekedési modell, amelyet így lehet írni: y = a * e r * t Ahol y a mért változó, t a mérés időpontja, a y értéke, amikor t = 0 és r a növekedési állandó. Meg akarjuk becsülni a és r.. Ez egy nemlineáris probléma, mert meg akarjuk. exponenciális növekedés. N t = N 0 ⋅ e − λ t {\displaystyle N_ {t}=N_ {0}\cdot e^ {-\lambda t}} exponenciális csökkenés. ahol N0 a kezdeti mennyiség, és Nt a t időpontbeli mennyiség. Az exponenciális folyamatra jellemző a λ paraméter, amit rendszerint pozitívnak választanak csökkenés esetén is. A mennyiség.

5.2.1. Analitikus trendszámítás, lineáris és exponenciális trende Exponenciális. Lineáris. Logaritmikus. Polinomiális. Főkapcsoló. Mozgóátlag. A trendvonalnak nevet is adhat, és kiválaszthatja az előrejelzési beállításokat. Trendvonal eltávolítása. Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére. Kattintson a trendvonalat ábrázoló diagramra, majd a Diagramtervezés fülre

Exponenciális trend szerint növekvő adatsor létrehozása. Az exponenciális trend szerint növekvő adatsor esetében az alkalmazás a kezdő értéket szorozza a lépésközzel, és így jön létre a sor következő eleme. Az eredményként keletkező szorzatot, valamint minden egyes további szorzatot a lépésközzel szoroz Lineáris A lineáris trendvonal a regressziós egyenes vonal, trendvonal exponenciális és lineáris a egyszerű lineáris adathalmazok. Az adatok lineáris, ha a minta a hozzá tartozó adatpontok hasonló, egy sorban. A lineáris trendvonal általában valamilyen érték egyenletes növekedését vagy csökkenését mutatja. Wiki bináris.

Exponenciális egyenlet; Trigonometrikus egyenlet; stb. Lineáris egyenletek. A lineáris egyenletek legfeljebb elsőfokúak, és a () = alakra hozhatóak, ahol -ban nem szerepel az ismeretlen. Továbbá : (+) = + (), valamilyen , együtthatókkal. Vannak olyan egyenletek is, melyekben szerepelnek például másodfokú, egymást kiejtő tagok. Lineáris sorozatok esetén a kezdőértékeket a legkisebb négyzetek algoritmusán (y=mx+b) kell alkalmazni az adatsor generálása érdekében. Exponenciális adatsor esetén a kezdő értékeket a program az exponenciális görbe algoritmusra (y=b*m^x) alkalmazza a sorozat generálása érdekében Languages. Čeština; Deutsch; Español; Français; Italian Lineáris ellentéte. exponenciális. Felhasználási feltételek | Adatvédelem. Az oldal statisztikai és hirdetés megjelenési célból harmadik felektől származó, személyhez nem köthető cookie-kat használ

Az általánosított lineáris modell (angolul generalized linear model) a lineáris regresszió általánosítása olyan függő változókra, amelyek az exponenciális eloszláscsaládból származó eloszlással rendelkeznek. További fontos általánosítása, hogy a függő változó várható értékét egy ún. kapcsolati függvény segítségével kapcsolja a lineáris modellhez a függő változó függvénye a lineáris prediktornak, és nem közvetlenül egyenlő vele. A normális eloszláson kívül az általánosított lineáris modellben a függő változó el-oszlására az exponenciális eloszlások2 családjába tartozó binomiális és Poisson-eloszlás feltételezése a leggyakoribb Lineáris trend esetén feltételezzük, hogy a pontsor egyenesre illeszkedik, célunk annak az egyenletét megadni, amelyik az elvárt feltételekkel a legjobban illeszkedik. A lehető legpontosabban meg szeretnénk trendvonal exponenciális és lineáris a napi gyártási költséget, ha a vállalkozás re növelné a napi előállított.

Számrendszerek. 3.6. Egyenletek, egyenletrendszerek (fogalom, mérlegelv, osztályozás fokszám és egyenletek száma szerint, első- és másodfokú egyenletek, exponenciális és logaritmikus egyenletek) 3.7. Harmad- és negyedfokú egyenletek (speciális magasabb fokú egyenletek) 4. Polinomok és komplex számok algebrája Ez a videósorozat a Statisztika I. tárgyhoz kíván segítséget nyújtani.A sorozatot készítette: Reizinger Kristóf-----.. 5. Nem lineáris kapcsolatok Abban az esetben, ha feltételezett kapcsolat nem lineáris (exponenciális, logaritmikus, hatvány), a változók transzformálásával a probléma visszavezethető lineáris regresszióra. Kapcsolat független változó függő változó lineáris x y exponenciális x logy logaritmikus logx y hatvány logx log Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Lineáris-másodfokú-exponenciális definícióit más nyelveken, kérjük, kattintson a jobb alsó nyelv menüre. Látni fogja a Lineáris-másodfokú-exponenciális jelentését sok más nyelven, például arab, dán, holland, hindi, japán, koreai, görög, olasz, vietnami stb

17. Course: Üzleti Statisztika. 17. tétel: Idősor ok elemzése, idősor ok komponensei, lineáris-, exponenciális tr endfüggvény. Idősor ok elemzése: 1. Számtani átlag, kronológikus átlag. Ha egy időben lejátszódó folyamatot akarunk megfigyelni, akkor az elemzés egyik. legegyszerűbb eszköze a megfigyelt értékek átlagának. exponenciális regresszió, lineáris kapcsolat, hanem log y-ekés x-ekközött, tehát az eredeti y változók logaritmusát kell képezni, és log y-okés x-ekközött keresni a lineáris kapcsolatot A diagramon az exponenciális trendvonalat is felvesszük. Jótanács: a feladatok legpontosabb leírására mindig érdemes több egyenlet típust is végig próbálni, és a lehető legjobb illeszkedésűt használni a becslésekhez. Összegezve: Áttekintettük, hogyan lehet lineáris és exponenciális trendet kiszámolni a. A lineáris trendvonal a legkisebb négyzetek módszere alapján a következő egyenlettel számítja ki a vonal illesztését: ahol m a meredekség és b a tengelymetszet. Az alábbi lineáris trendvonal világosan mutatja, hogy a hűtőszekrények értékesítési mutatója folyamatosan növekedett az ábrázolt 8 éves időszak alatt

Exponenciális függvények zanza

 1. Írjon exponenciális vagy lineáris egyenleteket egy populáció modellezéséhez (2. szint) $ \ begingroup $ Úgy tűnik, hogy az ELU-t (Exponential Lineáris Egységek) aktivációs funkcióként használják a mély tanuláshoz
 2. Lineáris rendszerek stabilitása • A lineáris rendszer mozgása - Magára hagyott zárt szabályozási rendszer stabilis • Ha a tranziens mozgását leíró időfüggvény csillapodó összetevőkből áll - A tranziens időfüggvény exponenciális összetevők kombinációjából áll 33 • A kitevőben a rendszer pólusai vanna
 3. Lineáris trend Az egyenes meredeksége az id őbeli változás abszolút mértékét mutatja. Exponenciális trend A jelenség egyenletesen gyorsulva vagy lassulva változik A változás üteme állandó A logaritmus transzformáció nem ad pontos becslést! Exponenciális függvény (pozitív hatványkitev ő) Exponenciális függvén

Trendvonal exponenciális és lineáris, Az adatokhoz

Kalkulus Matematika Függvények Folytonosság Exponenciális Grafikon Lineáris Négyzetes Trig. függvény. Lineáris függvény gyakorlása. Anyag. Száldobágyi Zsigmond. Lineáris függvény ábrázolása - gyakorlás. Anyag. Árián Flóra. Trigonometrikus függvények ábrázolása. Könyv. Varga Csaba 5 x=3 feltételnek egyszerre kellene teljesülnie, ami lehetetlen. Ez alapján az egyenletnek nincs megoldása. b) A szám négyzetének és abszolútértékének egyszerre kell nullának lennie, tehát x=2,5 é

Nyújtott exponenciális függvény – Wikipédia

lineáris; parabolikus; teljesítmény; exponenciális; hiperbolikus; exponenciális; logaritmikus. 1. példa. Tekintsük a kimenő kollektív tagok számának függőségének meghatározását a 6 ipari vállalkozás átlagkereseténél. Feladat. A hat vállalat elemezte az átlagos havi fizetést és az önállóan kilépő alkalmazottak. Többváltozós lineáris regresszió exponenciális trendvonallal. Exponenciális regresszió az Excel 2010-ben $ \ begingroup $ Az az adatkészlet, amellyel dolgozom, 2 független változóval (mennyiség, mennyiség) és 1 függő változóval (költség) rendelkezik A helyes eredményhez közel becslők a lineáris becsléshez hozzáadtak még valamennyit, mert az exponenciális növekedés gyorsabb. Voltak, akik megfelelő képletet alkalmaztak, de túl sok évre előre elég nehézkes a számolás, így a tévedés lehetősége is nagyobb volt

A szövetrekesz reakciója a nyomás fokozatos növekedésére és csökkenésére, Exponenciális-Exponenciális és két lehetőség a lineáris-Exponenciális felvételre és kimosásra Az egyszerű szimmetrikus exponenciális gázkinetikai modellek alkalmazása megmutatta, hogy szükség van egy olyan modellre, amely lassabb szövetmosást. Az utolsó példa azt mutatja, hogy a Lie-csoportok létrehozásának exponenciális leképezése (a Lie algebrától függően) általában nem surjektív. Lineáris differenci Ebben a cikkben lineáris és exponenciális közelítés alkalmazásával csapágy költség-függvényeket mutatunk be, egysorú mélyhornyú golyóscsapágy, radiális önbeálló golyóscsapágy, ferde hatásvonalú golyós-csapágy, egysorú kúpgörg s csapágy valamint axiális hornyos golyóscsapágy esetére. A LOL! S mennyi mindenről nem hallottál még... Van pl egészértékű programozás, hiperbolikus és konvex programozás is. A lineáris programozás (mint ahogy már említették páran) egy matematikai módszer egy többváltozós lineáris függvény minimumának (vagy maximumának) meghatározására, a változókon értelmezett véges számú lineáris feltétel mellett Az előbbi állítás általánosítható bármilyen ̅( ) ( ) alakú komplex exponenciális jelre is. Mivel lineáris rendszereknél csak az amplitúdó és a fázis változik, érdemes az ezeket tartalmazó tényezőket kiemelni az exponenciális kifejezésben: ̅( ) → ̅( ) (2) Az ̅ és az ̅ komplex számokat a bemeneti és kimeneti jel.

lineáris függvény - táblázat kitöltése 4

IDŐSOROK ELEMZÉSE, TREND ÉS SZEZONALITÁS matekin

Exponenciális és logaritmusos függvények. Az adatok lineáris, ha a minta a hozzá tartozó adatpontok hasonló, egy sorban. A hogyan lehet azonnal nagy pénzt keresni trendvonal általában valamilyen érték egyenletes növekedését vagy csökkenését mutatja. A következő példában a lineáris trendvonal jól látható, hogy. A rövidebb ciklusok természetesen — az előzőekben ismer-tettek szerint — különböző periódusúak lehetnek, pl. A következő trendek modellezhetők: lineáris, féllogaritmikus, másodfokú parabolikus, harmadfokú parabolikus, exponenciális, elsőfokú hiperbolikus és S-alakú logisztikus Az exponenciális lebomlás abban különbözik a lineáris lebomlástól, hogy a bomlási tényező az eredeti összeg százalékán alapszik, ami azt jelenti, hogy az eredeti összeg által csökkenthető tényleges szám az idő múlásával megváltozik, míg a lineáris függvény az eredeti számot ugyanolyan összeggel csökkenti minden. Kutatás & Tudás exponenciális gondolkodás, jövő, jövőkutatás, lineáris gondolkodás, sikerkritérium. Kiemelt hírek. Nincs kiemelt bejegyzés. Legutóbbi bejegyzések. Így ne veszítsd el mások bizalmát; Mindig legyen vészterv! Mondd meg te, mi az új normális

Ugye mint tudjuk, van a lineáris és a logaritmikus ábrázolás. Zérust vagy negatív értékeket tartalmazó adatokhoz nem jeleníthető meg exponenciális trendvonal. A következő példában a exponenciális trendvonallal egy objektumként es csökkenő mennyiségét életkor szemléltetésére szolgál A regresszió során arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyik az a függvény, amelynek segítségével az egyik változó X értékét megismerve előrejelzést tehetünk egy másik változó Y értékére. Általában a regressziószámítás alapja az, hogy egyes változók között, ok-okozati és statisztikai összefüggés is feltételezhető, illetve következtethető Az exponenciális trendvonalak esetén transzformáció történik a lineáris modellre. Az optimális görbeillesztés a lineáris modellel van kapcsolatban, és az eredmények ennek megfelelően értelmezhetők. Az exponenciális regresszió egyenlete y=b*exp(a*x) vagy y=b*m^x, amely rendre az ln(y)=ln(b)+a*x vagy ln(y)=ln(b)+ln(m)*x alakra. NEM LINEÁRIS REGRESSZIÓ Az eljárást a klinikumban ritkán használjuk, az orvosbiológiai tudományokban azonban nagyon fontos eljárás, pl. a ligand receptorról való disszociációja vagy a rádióaktív izotóp bomlása, vagy a gyógyszerek májban történô metabolizmusa, ill. vesében történő kiürítése egy nem-lineáris.

Az exponenciális trendvonalak esetén transzformáció történik a lineáris modellre. Az optimális görbeillesztés a lineáris modellel van kapcsolatban, és az eredmények ennek megfelelően értelmezhetők. Az exponenciális regresszió egyenlete y=b*exp (a*x) vagy y=b*m^x, amely rendre az ln (y)=ln (b)+a*x vagy ln (y)=ln (b)+ln (m)*x. EFOP-3.4.3-16-2016-00014 Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.szechenyi2020.hu. MÉRNÖKKÉPZÉS MATEMATIKAI ALAPJA exponenciális simítás ARIMA (0,1,1)=állandó egyszerű exponenciális simítás a növekedés ARIMA (0,2,1) és (0,2,2) nem állandó=lineáris exponenciális simítás A vegyes modell - ARIMA (1,1,1) Forrás: (Prof. Dr. Besenyei Lajos, Domán Csaba (2011)) 2 Az exponenciális csökkenés olyan, mint például a radioaktív bomlás. Adott idő alatt mindig feleződik, tehát sosem éri el a 0-t. Pl 20, 10, 5, stb. Magának a csökkenésnek a mértéke is csökken, hiszen a példában először 10-zel csökken (20-ról 10-re), aztán 5-tel csökken, stb Diagramkészítés a bevétel alakulásáról. Ezzel az akadálymentes sablonnal különféle bevételi trendvonalakat ábrázoló diagramokat létrehozva megbecsülheti a jövőbeli bevételét. Miután megadta az alapterv értékesítési adatait, külön diagramokat tekinthet meg lineáris, hatvány, exponenciális és más típusú.

Szezonindex (lineáris trend) 0,908 1,046 0,759 Szezonindex (exponenciális trend) 0,912 1,051 0,774. Becsüljük meg a 2000 IV. negyedévben várható forgalom nagyságát a forgalom alakulását jobban leíró trendfüggvénnyel! A forgalom alakulását a lineáris trendfüggvény jobban írja le, mert kisebb az eltérésnégyzetek összege Ha ez digitális platformon tud történni, az nagyon sokat segít. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a szoftverek mögött emberek vannak, és míg a digitális fejlődés exponenciális, az emberek fejlődése lineáris.. BALLA ATTILA (ügyvezető-helyettes, Digitális Jólét Program): vannak működő, komplex rendszerek

Video: Idősorok matekin

Exponenciális görbe illesztés R-be

 1. t a matematikai gépek, amelyek műveleteket hajtanak végre egy bemeneten annak érdekében, hogy kimenetet hozzanak létre.Annak ismerete, hogy milyen típusú funkcióval van dolga, ugyanolyan fontos,
 2. A cent (rövidítve C) az exponenciális tulajdonságú frekvenciaviszonyok illetve zenei intervallumok logaritmikus skálában való lineáris kezelését lehetővé tévő mértékegység, melyet elsősorban a különféle temperálások és a bennük megalkotható hangközök összevetésére használnak. Az oktáv 1200 centből áll, a kiegyenlített hangolásban pedig 100 cent ad ki egy.
 3. A cent az exponenciális tulajdonságú frekvenciaviszonyok illetve zenei intervallumok logaritmikus skálában való lineáris kezelését lehetővé tévő mértékegység, melyet elsősorban a különféle temperálások és a bennük megalkotható hangközök összevetésére használnak. Az oktáv 1200 centből áll, a kiegyenlített hangolásban pedig 100 cent ad ki egy temperált.
 4. t lineáris folyamat és a mértani sorozat

Exponenciális növekedés - Wikipédi

Az adatok lineáris, ha a minta a hozzá tartozó adatpontok hasonló, egy sorban. A lineáris trendvonal általában valamilyen érték egyenletes növekedését vagy csökkenését mutatja. A következő példában a lineáris trendvonal jól látható, hogy hűtőgépek értékesítési egy 13 éves időszak egységes merültek A tudás exponenciális bővülése nem-lineáris folyamatokat indít be, amelyeket már érzékelünk a természeti károsodások és a társadalmi károk terén. Aszimmetrikus lefutások, több pillangó-hatás, egyre több nem pontosan azonosítható ok-okozati kapcsolat lép fel, ezért a gondolati megújulás sem lineáris, hanem. Lineáris regresszió előrejelzési modelleknél. Előrejelzési hiba mutatói, követő jel. Trend jellegű igény előrejelzése exponenciális simítással (Holt módszer). Szezonalitást tartalmazó igény előrejelzése exponenciális simítással (Winters modell). Lineáris regresszió előrejelzési modelleknél A növekedő exponenciális függvények grafikonját nézve az látható, hogy mindegyiknél van egy viszonylag enyhén növekedő rész, amelyet aztán mindegyiknél durva növekedés követ. Ez még drasztikusabbnak tűnik, ha az exponenciális növekedést a lineáris növekedéssel hasonlítjuk össze, és egyben meg i

Videokamera daru motoros fej távvezérlő elektronika

Statisztika I. - 5.2.1. Analitikus trendszámítás, lineáris ..

 1. A jobboldal egy polinom és egy exponenciális függvény szorzata: 278: A jobboldal két függvény lineáris kombinációja: 279: A jobboldal trigonometrikus függvény: 280: A megoldások alkalmazása mellékfeltételek esetén: 280: Alkalmazások a parciális differenciálegyenletek körébe
 2. Exponenciális függvény - Téma:Matematika - Online Lexikon - Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástá
 3. The University of Veterinary Medicine Budapest is committed to attract talented vet students from all around the world. We are traditionally in the forefront of education, providing world-class education and a lifelong career

Trend- és mozgóátlag-vonal felvétele diagramban - Office

 1. A spektrális és az euklideszi (Frobenius-) mátrixnorma, p-normák, kapcsolatuk, egyenlőtlenségek. Sajátértékekre vonatkozó egyenlőtlenségek (Gersgorin, Schur). Mátrixfüggvények, előállításuk polinomokkal, a mátrix-exponenciális. Mátrixfüggvények differenciálása, lineáris differenciálegyenlet-rendszerek. A Lax-egyenlet
 2. Folytonos lineáris operátorok és funkcionálok: 627: Lineráris operátorok korlátossága, normája és folytonossága: 627: Folytonos lineáris operátorok Banach-terekben: 627: A lineáris operátorok spekrálelméletének elemei: 628: Folytonos lineáris funkcionálok: 630: Lineáris funkcionálok kiterjesztése: 63
 3. Ehhez szorosan kötődik, hogy egy elektromos kivitelű kocsi használata nem azonnal térül meg, hanem sokszáz kilométert kell vele menni ehhez - tette hozzá Michelisz Norbert, aki szerint pontosan emiatt a szektorban a fejlődés nem lineáris, hanem exponenciális jellegű lesz. A felek már korábban is beszéltek a téma kapcsán.
 4. dig ugyanannyiszorosára, azonos százalékkal nő vagy csökken, azaz az időegységenkénti relatív változás ingadozik egy állandó.
 5. t egy normál egyenletrendszert. De leírom az én okfejtésem: Azonban a végeredményt beszéld meg a tanároddal, a módszer pedig remélem látszik. 2012. nov..
 6. den esetben ugyanannyival csökkenti az eredeti számot idő
 7. A részvény méretének értéke idővel növekedhet (exponenciális növekedés) vagy csökkenhet (exponenciális bomlás vagy exponenciális csökkenés). Egy ilyen folyamat egyértelműen jelezhető a duplázási idő miatti exponenciális növekedéssel és a felezési idő miatt exponenciális csökkenéssel . A lineáris vagy polino
Képzési tematikák 2012 by Edutus Főiskola - Issuu

Adattrendek előrejelzése - Mac Exce

Lineáris regresszió: Két (vagy több) változó között lineáris kapcsolat van. Legyenek két egymástól nem független véletlen változó (X, Y) egymáshoz tartozó értékpárjai a •exponenciális regresszió, •parabolikus regresszió, •hiperbolikus regresszió. Például egyszerű termikus kémiai reakciónál Az exponenciális függvény általában kényelmetlenül ábrázolható az (x; y) derékszögű ko-ordináta-rendszerben, mert kis 'x változásokra gyakran nagy 'y változásokat kapunk eredményül. Ezért az y értéktengely léptékét az 1, 2, 3, lineáris skála helyett a 101, 102, 103, beosztásra módosítják, ezen a.

Trendvonalak - LibreOffice Help - Trendvonal exponenciális

Az exponenciális simítás lényege abban van, hogy egy adott időponthoz tartozó értéket úgy definiálunk, hogy abban benne foglaltatnak a múltbeli értékek is az időben visszafelé haladva egyre kisebb súllyal. A súly értéke 0 és 1 között lehet. Lineáris és nem lineáris trend modell /2. Megjegyzés: A mátrix szorzást nem soroltuk fel a műveletek között. Ennek az az oka, hogy most a mátrixokat érintő vektoroknak képzeljük, és csak azokra a műveletekre lesz szükségünk, akik a egy GL (n, ℝ)-beli művelet deriváltjai az egységelemben.Erre mutatnak példákat a következő feladatok közül azok, amelyeknek címe van

Exponenciális egyenletek feladatsor | a tanegységbőlExponenciális függvények és egyenletek matek érettségiPPT - (Kétoldalas) Laplace transzformáció PowerPoint

Elsőfokú (lineáris) egyismeretlenes egyenletek. Paraméteres egyenletek. Diofantoszi (diofantikus) egyenletek. Abszolútértékes egyenletek. Másodfokú(ra visszavezethető magasabb fokú) egyenletek. Gyökös egyenletek. Exponenciális egyenletek. Logaritmusos egyenletek. Egyenletrendszerek Ügyesen megoldható feladatok. Szöveges. • A lineáris differenciálegyenletek megoldása vektorteret hoz létre, és a differenciáloperátor lineáris operátor a vektortérben is. • A lineáris differenciálegyenletek megoldása viszonylag egyszerűbb, és léteznek általános megoldások Az exponenciális jelenségeket szinte képtelen vagyunk felfogni - jelentette ki Kahnemann. Óriási tapasztalatunk van egy többé-kevésbé lineáris világban. És ha a dolgok felgyorsulnak, akkor általában ésszerű keretek között gyorsulnak. Az exponenciális változás [mint a vírus terjedése] tényleg valami más Például elméletben a baktériumok szaporodása exponenciális sebességgel zajlik, ha ezt logaritmikus skálára viszed fel, akkor szépen látható, könnyen kezelhető egyenessé simul ki a grafikon, és lineáris egyenlettel számolhatsz A fentiekből már körvonalazódhat a befektető számára a lényeg, azaz a kamatos kamat hatása az apró eltéréseket felnagyítja, lineáris görbéből exponenciális görbe lesz. A fentiek miatt a befektetőnek: Minél előbb be kell fektetnie a kapott kamatot, osztalékot. A költségeket a lehető legjobban le kell csökkenteni Exponenciális. A szín szóródása nem lineáris, hanem exponenciális. HSV modell. Ha ez az opció aktív, a program konvertálja a HSV (Árnyalás, Telítettség, Érték) modell színeit, és csak a V (fényerő) összetevő módosul. A színek nem változnak, tehát például sötétkékből nem lesz lila..