Home

Debreceni egyetem szakdolgozat formai követelményei 2022

DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLO M A D O L G O Z A T tartalmi és formai követelményei, valamint készítésének, bírálatának, védésének rendje Debrecen 2015. szeptembe Formátum: a mesterszakos szakdolgozat formai követelményei Kötelező melléklet: nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről (kitöltve a dolgozatba köttetni!) Leadási határidő halasztása : legfeljebb március 31-ről április 14-re (őszi félévben: október 31-ről november 14-re), a témavezetővel aláíratott halasztási.

A szakdolgozat minimum követelménye 20 oldal (a címlap és a tartalomjegyzék kivételével). A címlapot követően a Nyilatkozat című dokumentumot kell beilleszteni a szakdolgozatba, amit a tartalomjegyzék kell kövessen. A szakdolgozat végén az irodalmi hivatkozásokat egyértelműen és pontosan fel kell tüntetni (a. Diplomamunka beadásával kapcsolatos információk. Diplomadolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) tartalmi és formai követelményei, valamint készítésének, bírálatának, védésének rendje (2020) Thesis guidelines - in English. Útmutató a DEA-ba való feltöltéshez. Figyelem A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR.

Link: Szakdolgozat készítés (Gépész BSc nappali, levelező) 2020/2021. II. félév (unideb.hu) A szakdolgozat beadási határideje: 2021. április 30. 12 óra A szakdolgozat felépítése, formai követelményei, hivatkozáso A SZAKDOLGOZAT formai követelményei A szakdolgozat fő részei: 1. bevezetés 2. célkitűzések, hipotézisek felállítása, elhelyezése a tudományelméleti-, szakirodalomi háttérben 3. anyag és módszer 4. eredmények 5.megbeszélés (következtetések és javaslatok) 6. összefoglalás/absztrakt 7. irodalomjegyzé

A diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei 1. Tartalmi követelmények A diplomadolgozatnak bizonyítania kell, hogy a hallgató képes választott témája önálló vizsgálatára, valamint a témával kapcsolatos szakirodalmi és módszertani összefüggések feltárására. 1.1. Szakirodalmi jártassá A szakdolgozat formai követelményei; A szakdolgozat formai követelményei . 1. Címlap. Külső címlap: A szakdolgozat feliraton kívül csak a szerző nevét, és a beadás évét kell feltüntetni. Belső címlap: Szerepel rajta az egyetem és a tanszék neve, a szerző neve és szakiránya, a dolgozat címe, valamint a témavezető.

A szakdolgozat formai követelményei. A szakdolgozatot fekete műbőr kötésben, 2 példányban kell beadni. Név. Évszám. Belső címlap. Bal felső sarokban: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Fizikai Intézet. Fizika BSc szak. Középen: Szakdolgozat pontos címe. Jobb alsó sarokban: Név DE ÁJK publikációk formai követelményei (2009. 12. 01.) Külföldi állampolgárok magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai - tájékoztató (2009. 09. 01.) A DEA (Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma) használata hallgatói dolgozatok feltöltése esetén (2009. 09. 01.) Útmutató Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár / Tréningek / Szakdolgozat - TTK / Szakdolgozat formai és tartalmi követelményei kémi... / Szakdolgozat formai követelményei és általános útm.. DEBRECENI EGYETEM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR Fizioterápiás Tanszék 2014/15. tanév Útmutató a diplomamunka elkészítéséhez Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Ápolás és betegellátás alapszak, Gyógytornász szakirány Érvényes a 2014/2015-es tanévt ől A diplomamunka felépítése, tartalmi követelményei

A SZAKDOLGOZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. Formai szempontok A dolgozat terjedelme: 135 000 - 175 000 karakter. Ez a szövegtörzs terjedelmét jelenti, s nem számít bele a címlap, a tartalomjegyzék, a mellékletek, az irodalomjegyzék és az összefoglaló. (A megadott karakterszám kb. 60-80 oldalny A hallgatói írásbeli feladatok tartalmi és formai követelményei a PTE-ÁJK-n A követelményrendszer célja, hogy a PTE Állam- és Jogtudományi Karán önálló munkával elkészített hallgatói dolgozatok, valamint az évfolyam- és a szakdolgozat megírásának formai és stílusbeli követelményeit rögzítse Szakdolgozat. Az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kreditértéke 8 kredit.A két tanárszakon egyidejűleg folyó képzésben egy - szakterületi vagy szakmódszertani - szakdolgozatot kell benyújtani és azt a záróvizsga részeként, a szakmai zárószigorlat keretében kell megvédeni. A szakdolgozati témák kiírása, a témavezetők kije­lö­lé­se, a szakdolgozat.

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet DIPLOMAMUNKA (diplomadolgozat, szakdolgozat) tartalmi és formai követelményei, valamint készítésének, bírálatának, védésének rendje pszichológia mesterképzési szakon Debrecen 2011. december 1 A nyelvészeti szakdolgozat formai követelményei A szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül minimum 40 oldal (80.000 karakter szóközök nélkül, amelybe a szakirodalom-jegyzék is beletartozik). A dolgozat szerkesztési, technikai követelményeiben a Magyar Nyelvjárások folyóirat A dolgozatnak meg kell felelnie az adott tudományterületen támasztott formai követelményeknek is. 2. A dolgozat formai követelményei 2.1. Formai követelmények a nyomtatott dolgozatban a papírméret A4-es (29,7 × 21 cm); margók: alul, felül, jobb és bal oldalon egyaránt 2,5 cm-es, kötés(margó): bal oldalon, értéke 1,5 cm Milyen alapvető szakirodalmakkal érdemes elindulni? Ki mit írt egy adott témavezető irányításával? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adnak választ a Metropolitan Egyetem korábban írt szakdolgozatai. A szakdolgozat (formai) követelményeivel kapcsolatban az első számú segédeszköz a Hallgatói Követelményrendszer Miskolci Egyetem . Gép- és Terméktervezési Intézet . TAKÁCS ÁGNES. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS (GEGET013-B) Útmutató és segédlet a feladat elkészítéséhez . BSc. szakos gépészmérnök hallgatók részér

Szakdolgozat Debreceni Egyetem - unideb

A szakdolgozat felépítése, formai követelményei, hivatkozások. A szakdolgozat a specializációnak megfelelő képzettség szerinti, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató. II.4. A szakdolgozat általános formai követelményei: külső borítólap közepén: Szakdolgozat külső borítólap alsó harmadában: a hallgató neve, alatta a beadás éve az első belső borítólap felső részén: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar az első belső borítólap közepén: a szakdolgozat címe 2019/20. II. félév (a Neptunban a kurzust a témavezető, illetve a konzulens neve alatt (kékkel jelölve) hirdetjük) (2020. február 21.) Projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka jelentkezések a 2019/20. tavaszi félévre. Projektmunka, szakdolgozati, diplomamunka jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni itt

A lencse teljes genomszerkezetét feltárják a szuperszámítógéppel a Debreceni Egyetem Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ kutatói. Az új fajták előállítását célzó kutatás bekerült a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a HPC Kompetencia Központ tíz legérdekesebb projektje közé Debreceni Egyetem DETEP - Szakkollégiumok Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny Neptun Meghirdetett témakörök a 2019/20. őszi félévre (frissítve: (projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka) formai követelményei. Bírálati szempontok, értékelő lap. MSc diplomamunka bírálati szempontjai

Szakdolgozat - TTK: A szakdolgozat formai követelménye

(diplomamunka, szakdolgozat) tartalmi és formai követelményei, valamint készítésének, bírálatának, védésének rendje. Debrecen. 2001. január 24. I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK. A diplomamunka, szakdolgozat (továbbiakban diplomadolgozat) készítése és tanszéki védése előfeltétele a szóbeli záróvizsgára bocsátásnak A szakdolgozat formai követelményei a fizika alapszakon. PDF . BDPK Földrajzi Tanszék . Szakdolgozattal kapcsolatos információk: a 2019 után végzett hallgatóknak. PDF. Egyetem tér 1-3. Központi telefonszám: +36 1 411 6500. Webfejlesztés A SZAKDOLGOZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Kivonat a Pedagógiai Programból 4.3.2. Szakdolgozat A szakdolgozat célja: A tanulók tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy szakmai képzésük végére képesek egy komplex feladatot önállóan megoldani, azt a középfokú szakképesítésük rangjához mélt A Debreceni Egyetem több kutatója, oktatója, szakembere vehetett át állami kitüntetést augusztus 20-án a nemzeti ünnep és államalapító Szent István király napja alkalmából. A város napján odaítélt kitüntető címeket is most adta át Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata Debreceni egyetem diplomamunka formai követelmény. Debreceni Egyetem. Absztarkt formai követelményei. Az absztrakt a tanulmány címével kezdődjön (betűtípusa Times New Roman, betűméret 14-es, betűstílus félkövér, középre igazított, szimpla sorközzel) DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLO M A D O L G O Z A T tartalmi és formai követelményei.

Szakdolgozati útmutató Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális dolgozat címe; alul középen a benyújtás helye és éve (pl. Gyula, 2019) - A szakdolgozat névtelen példányának teljes terjedelmében (beleértve a mellékleteket, A szakdolgozat belső formai követelményei 9.2.1. A tartalmi részt megelőző eleme Szakdolgozatok formai és technikai követelményei. Összesen. Sorszám. Gyakorlati órák - az oktatási tartalmak. Óraszám. 1. Iskolai feladatlapok szerkesztése OCR programok, képszerkesztő program, Microsoft Word és PDF converter segítségével. 2 . Elte ppk szakdolgozat min

Diplomamunka beadásával kapcsolatos - Debreceni Egyete

 1. tatanterv, előtanulmányi ren szakhaladási útmutató
 2. A diplomamunka formai követelményei (mesterszak) Leadási határidő: 2021. május 7. 12:00 SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEK (alapszak) Leadási határidő: 2021. május 7. 12:00 . Széchenyi István Egyetem - Minden jog fenntartva. Weblap készítés: Infoartnet Kft..
 3. 2019/2020 ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI dolgozat írásának formai követelményei betartásával (lásd mellékletek), a konzultációs naplót, a konzulens javaslatával, hogy javasolja-e (lásd 9.sz. II. A szakdolgozat / diplomamunka formai é
 4. 2. A szakdolgozat készítésének formai követelményei . 2.1. Borítólapok kivitele és felirata (1. sz. melléklet) A külső borítók kék színűek, keményfedeles kötés ajánlott! Belső címlap feliratai: Egyetemi címer (színes, lap tetején, középre rendezve) A szakdolgozat címe (felső harmadban, középen
 5. A diplomamunka formai követelményei. A nyilatkozatból egy-egy eredeti példányt bele kell köttetni a szakdolgozat két példányába. A nyomtatott példányokat nem tartjuk meg, az egyik példány az oktatónál marad, a másikat a hallgatók a záróvizsgán visszakapják. egyetemi docens. Debrecen. 2019 . Author: use

A szakdolgozat formai követelményei a Pedagógiai Karon Utolsó módosítás: 2019. október 12. Az Eszterházy Károly Egyetem SZMR IV.fejezet 62.§.(1) pontja értelmében a szakdolgozat formai követelményeit a dékán utasításban határozza meg, az alábbiak szerint A szakdolgozatkészítés kari szabályait a kari honlapon elérhető tájékoztatók tartalmazzák. A szakdolgozat megvédésére a záróvizsgán kerül sor. A végbizonyítvány (abszolutórium) megléte, valamint az eredményes szakdolgozati bírálatok nélkül záróvizsgára nem kerülhet sor. Amennyiben a szakdolgozat minősítése vagy a védés eredménye elégtelen, új. Követelmények 2018-tól felvett hallgatók számára. BA záróvizsgatételek 2019/20. tanév tavaszi félév. észt szakirány. finn szakirány. finnugor szakirány. folklorisztika szakirány. irodalomtudomány szakirány. magyar szakirány. művelődéstudomány szakirány ELTE TáTK szociológia mesterképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelmények 2018/19. tanév 1. félévétől Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények Bevezető fejezet • a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célj 2019-es TDK konferencia regisztráció és absztraktfeltöltés A konferenciára a regisztráció regisztráció hamarosan nyílik, addig is az absztrakt formai követelményei: szóközökkel együtt szigorúan maximum 2200 karakter hosszúság és képet, diagramot, táblázatot NEM tartalmazhat

Szakdolgozat Debreceni Egyete

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet DIPLOMAMUNKA (diplomadolgozat, szakdolgozat) tartalmi és formai követelményei, valamint készítésének, bírálatának, védésének rendje Debrecen 2006. március 8 A teljes szakdolgozat feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a konzulens által aláírt feladatlap, a nyilatkozat, a titkosítási kérelem, a szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyar és idegen nyelven, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, az irodalomjegyzék, valamint minden melléklet, valamint az. Szakdolgozat-védési beosztások; Szakdolgozat formai, tartalmi követelményei; Egyéni komplex gyakorlat V. Tanárképzés. Bemutatkozás; Szakok. Osztatlan mérnöktanár szak (MA) Tanár-mérnöktanár MA; Műszaki szakoktató BSc; Oktatás. Tanterv és tantárgyi programok; Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez; Szakdolgozat sablon. Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Határon túli jelentkezők kvótája: 20 5 előadás 2.2. A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete.

Debreceni Egyete

 1. imum 25, maximum 50 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, de a hivatkozások nélkül
 2. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2017. október 6-án, pénteken a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozat részeként előadássorozatot szervez a Debreceni Egyetem Főépületében (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.). Az előadások témája a felsőoktatásmenedzsment
 3. A 2021-es TDK konferenciára a regisztráció HAMAROSAN nyílik, addig is az absztrakt formai követelményei: -szóközökkel együtt szigorúan maximum 2200 karakter hosszúság,-képet, diagramot, táblázatot NEM tartalmazhat!! Az absztrakt feltöltési határideje változatlanul: 2021. január 11. éjfé
 4. A szakdolgozat formai követelményei. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a tanszék határozza meg. Régi rendszerű, egyetemi szintű, illetve MA képzés: A szakdolgozat terjedelme: 35-60 oldal, egy oldal kb. 26 sor, 1,5-ös sorközzel 12-es betűméret
 5. A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények. 1. A szakdolgozatot két példányban, bekötve a tanulmányi- és vizsgaszabályzatban megállapított határidőre kell a tanszéken véglegesen benyújtani. A kész szakdolgozat leadásának határideje a tanszéken a 2019. / 2020. tanév II. félévében: 2020. április 27
 6. formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres elkészítéshez és a szak képzési követelményei rögzítik.. A Projektmunka, Szakdolgozat, Diplomamunka kurzusok elektronikus felvétele a Debreceni Egyetem, Debrecen (2003) [4] I. Puigdomenech, Hydra/Medusa Chemical Equlilibrium.

Szakdolgozati információk DE Bölcsészettudományi Ka

Szakdolgozat DE Műszaki Kar - unideb

 1. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tartalma a hallgató tanulmányaival összefüggő tárgykörökből választott téma önálló, írásbeli kidolgozása. A folyamatos szövegbe beépített idézeteket pontosan jelölni kell (idézőjelekkel), az idézetek forrását pedig a lap alján, számozott.
 2. t elkészítésének, bírálatának védésének rendje a GTK-n Archívum. 2020. júniusi záróvizsgaidőszak. 2019. decemberi záróvizsgaidőszak. 2019. júniusi.
 3. t készítésének, bírálatának, védésének rendje pszichológia mesterképzési szakon Debrecen 2011. december 14
 4. t a témavezető tanár nevét és beosztását. 2
 5. áriumidolgozat-írás formai követelményei (KRE BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete) 1. A szakdolgozatra és a sze

Video: A szakdolgozat formai követelményei DE

A szakdolgozat terjedelme főiskolai szintű szakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal, egyetemi szintű szakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal. Az oldalszámok mellékletek nélkül értendők ; A szakdolgozat témaválasztásával, tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze A szakdolgozat formai követelményei A szakdolgozat tartalmi része alapszakon minimum 30 és lehetőleg maximum 60 oldalból álljon MÉK Diplomadolgozat formai 2010 - Debreceni Egyetem Agrá . Göbösmajor lovastábor 2019. Tanya mamma mia. Windows 7 telepítő lemez készítése. D250 kg pvc

Dokumentumok hallgatóknak Debreceni Egyete

Szakdolgozat - TTK: Szakdolgozat formai követelményei és

Osztatlan tanárképzés Debreceni Egyete

Kommunikáció MA szakdolgozat követelményei 2018/2019. Kommunikáció BA és MA szakdolgozati témák. Szakdolgozat . Folyamatos közösségi média jelenéttel kapcsolatos tartalmak gyártása a hotel szakembereivel egyeztetve és a tartalmak (akciók, fotók napi szintű szöveges anyagok) előkészítése és feltöltése Kutatási módszerek, formai követelmények >>> Hazai és nemzetközi szakirodalom felkutatása, hivatkozások szabályos formái >>> Konzultációs napló >>> A Rekreáció Tanszék oktatóihoz tartozó szak- és diplomadolgozat kurzusok teljesítésének követelményei >>> Szak- és diplomadolgozat leadás A szakdolgozat benyújtásának formai követelményei: A szakdolgozatot két nyomtatott, bekötött példányban (az egyik lehet spirálozott is), és egy elektronikus adathordozón (pendrive vagy cd) kell benyújtani a Művészeti Kar Tanulmányi Osztályán, amelyet a szakdolgozat tanulmányi rendszerbe való feltöltése után a hallgató.

Debreceni egyetem szakdolgozat témák szakdolgozat

Szakdolgozat elkészítésének szigorú tartalmi és formai követelményei vannak, amiket a hallgatónak meg kell ismerni, és amelyek betartásával (G-5. melléklet) kell elkészíteni a szakdolgozat. Ezek hiányában az Intézet megtagadhatja dolgozat befogadását! Határidő: 2019. május 3. 13. Irodalomkutatás a szakdolgozat témájában A dolgozat tartalma •Előlap •Feladatkiírás •Szerzői nyilatkozat Kivonat, abstract •Bevezetés •Szakirodalmi áttekintés •Anyag és módszer •Eredmények és megvitatásuk •Következtetések, javaslatok •Összefoglalás •Köszönetnyilvánítás •Ábra, táblázatjegyzék •Irodalomjegyzék •Melléklete

Dea szakdolgozat a debreceni egyetem elektronikus

Szakdolgozat formai követelményei - PTE BT

a 2019/2020. tanév II. félévében záróvizsgázó szakirányú továbbképzésben A szakdolgozat formai követelményei A Szakdolgozat feladatlap - amelyet a TMPK ad ki -, tartalmazza a hallgató nevét, törzskönyvi SZAKDOLGOZAT megnevezésen, az egyetem és a TMPK betűkódján, a dolgozat beadásának . A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei részletesen megtalálhatók a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletében (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján) a megfelelő szakok megnevezése alatt. Ezek közül kiemelten fontosak az alábbiak: 1. A szakdolgozat szerkezetileg az alábbi elemekből áll: tartalomjegyzék. 2019. október 31. Eredményhirdetés. 2020. március 26-án az Óbudai Egyetem Innovációs Nap címmel megrendezésre kerülő eseménye keretében. A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpontjáról minden pályaművet beadó külön értesítést kap Debreceni Egyetem Doktori Szabályzatának I. fejezet (3) bekezdése alapján az ODT megalkotta az Orvostudományi Doktori Tanács Működési Szabályzatát, amely magában foglalja az egyes iskolák működési rendjét is. A működési szabályzat a Debreceni Egyetem FELHÍVÁS I. Belényesy Márta Táncfolklorisztikai Gyűjtőpályázat 2019-2020. A Magyar Etnokoreológiai Társaság, együttműködve az MTA BTK Zenetudományi Intézetével, az MTA-Debreceni Egyetem Néprajzi Kutatócsoportjával és a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékével, táncfolklorisztikai pályázatot hirdet a néptánckultúra iránt.

A szakdolgozat formai követelményei. 2020-09-08 18:02:14. A szakdolgozat formai követelményei az EKE Hallgatói Követelményrendszer 51.§-a és a Pszichológia Intézet elvárásai alapján. Végzős óvodapedagógus szakos hallgatók számára. 2020-03-30 15:51:4

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanévzáróVarázslövedékeket is fejlesztenek a rák ellen DebrecenbenA Debreceni Egyetem főépülete