Home

Klinikai korreláció szükséges

Genotipus-fenotipus korreláció vizsgálata sclerosis tuberosas betegeinkben Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga , egyetemi docens A sclerosis tuberosa egy multiszisztémás betegség, 1:6000-9000 gyakorisággal fordul elő pánikérték, ref. tart. ha szükséges, kérés időpontja, kérőorvos neve, praxis száma, ha ismert a klinikai háttér, beteg elérhetősége) • ez azért fontos, mert az ügyeleti szolgálat a beteget nem ismeri és az adataihoz nem fér hozzá több klinikai tapasztalat szükséges. 5. A TSI vs. TRAK pontosabb klinikai helyének meghatározásában később olyan prospektív klinikai vizsgálatra van szükség, ahol a GB+EOP-s betegeknél figyelembe kell venni az EOP klinikai stádiumát, azaz a clinical activity score-t. 6 A lineáris korreláció és regresszió. - Dr. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Kötelező irodalom. Moore, D. S. The Basic Practice of Statistics, 7th ed., W.H. Freeman, 2015 az alfa döntési szint választása, tünetek és klinikai tesztek értékelése - a 4 mérőszám, és a pozitív illetve negatív. Azonban a hemolízis mértéke, az adott PIGA mutáció, valamint a megjelenítő tünetek befolyásolhatják a klón méretét., A kis PNH klónok (5% alatt) myelodysplasiás szindrómákkal (MDS) és aplasztikus anémiával is társulhatnak, ezért a klinikai korreláció elengedhetetlen azokban a vizsgálatokban, amelyek kis PNH klónt.

PTE KK - Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intéze

• Általában szoros korreláció van a prolactin szint és a tumorméret között. Klinikai kép • Nık - Amenorrhoea szükséges a beteget ellen ırizni látótér és gondos klinikai értékelés, sze. MR, tumornövekedés esetén gyorsan feltitrál 13.3.5.3 Összefüggések vizsgálata, korreláció 163 13.3.6 Hipotézisvizsgálat, döntési ítélet, tévedés, a próba ereje 165 13.3.6.1 A szükséges elemszám becslése 167 13.3.6.2 Nemparaméteres módszerek 168 13.3.6.3 A statisztikai döntések értelmezése 169 13.4 A klinikai vizsgálatok tervezési szempontjai 169 13.4.7. Az eredmények a 2019-nCoV nukleokapszid fehérje antigén azonosítására szolgálnak. A pozitív eredmény a vírus antigének jelenlétét jelzi, de a páciens kórtörténetével való klinikai korreláció és egyéb diagnosztikai jellegű információk is szükségesek a fertőzés státuszának megállapításához

Bioanalitikai Intézet · Tantárgyak · Fogászati klinikai

FELHÍVÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSRE / KLINIKAI VIZSGÁLATRA - COVID-19 - LibAirator® - légúti panaszok megelőzésére és alternatív / kiegészítő kezelésére-. • allergia, rhinitis, orrdugulás • alvásproblémák (horkolás / orrdugulás / légszomj / nyitott szájjal alvás) • megfázás, köhögés, nátha • hörghurut • orrmelléküreg-gyulladás • asztma • dohányzás. Kiégés önértékelő skála az eü.-ben eltöltött évek számának (10 éves bontásban) és az ellátó színtér függvényében százalékos változása 2008-201 A klinikai vizsgálatok fázisai. A fejezet tanulmányozásához szükséges előismeretek. A hipotézisvizsgálatról. A hipotézisvizsgálat gondolatmenete. A hétköznapi hipotézisvizsgálat, mint modell. Többváltozós elemzések: korreláció és regresszió.

PNH FLAERREL (nagy érzékenység) Image & Innovatio

Esetsorozat vizsgálat (case series study): ebben az esetben csupán néhány érdekes és tanulságos eset ismertetéséről van szó. Mivel statisztikai elemzést nem foglal magába, ezért sokan nem is sorolják a klinikai vizsgálatok közé, és csak arra alkalmazható, hogy a további vizsgálatok céljára releváns kérdéseket vessen fel Az anamnézis ismeretében alapos fizikális vizsgálattal a hypotónia perifériás vagy centrális eredetének elkülönítése általában nem okoz nehézséget, a pontos diagnózis felállításához a klinikai (laboratóriumi, elektrofiziológiai és képalkotó) vizsgálatokon túl gyakran genetikai vizsgálatok elvégzése is szükséges Okoz. A csípőízület körüli fájdalom okai lehetnek intraartikuláris, extraartikuláris vagy a szomszédos struktúrákból származó fájdalmak, például sacroiliac ízület, gerinc, szimfízis pubis vagy az inguinalis csatorna D. segíti a nem tapasztalt urológusokat a hólyagtörléshez szükséges idő csökkentésével. 26. vagyis a klinikai tünetekkel való korreláció kötelező (16). A fentiekhez hasonlóan a 30 ml feletti térfogatot megnöveltük. Érdekes módon kimutatták, hogy az alacsonyabb húgyúti tünetekkel vagy anélkül jelentkező. Radiológiai-patológiai korreláció (TIK Ady tér 10. Preoperatív és posztoperatív multidiszciplináris onkoteam: Dr.Ormándi Katalin, Dr.Vörös András PhD, Simonka Zsolt PhD és Kelemen Gyöngyi PhD) Individuális sugárterápia (Onkoterápiás Klinika, Szeged, Korányi fasor 12. Dr.Varga Zoltán PhD

Adaptív klinikai kísérletek. A tantárgy célja a klinikai vizsgálatok során alkalmazható különböző adaptációk bemutatása. Főbb témakörök: mintaelemszám újrabecslése a vizsgálat során (a kezelési kódokat ismerve vagy anélkül), szekvenciális klinikai vizsgálatok, p értékek kombinációja, kétlépcsős klinikai vizsgálatok

T2 Kimutattam szemészeti tesztek segítségével, hogy az új, korreláció-alapú pontozási módszerem 20%-kal csökkenti a klinikai látástesztek statisztikus hibáját, miközben a mérési idő csak 10%-kal növekszik. Ez olyan mértékű hibacsökkentésnek felel meg, min DOI: 10.1556/650.2017.30790 1100 2017 158. évfolyam, 28. szám 1100-1108. EREDETI KÖZLEMÉNY Emlőelváltozások multidiszciplináris értékelése és ennek eredményei a Decker-féle korrelációs rendsze A klinikai gyakorlatban az is szokásos, hogy három részlegre osztható - elülső, középső és posterior. A hypertrophiás pulmonalis osteoarthropathia okai A legtöbb esetben a hipertrófiás pulmonális osteoarthropathia egy korai markere a perifériás tüdőrák, és akkor még a hiányában a klinikai és radiológiai jelei a rák.

Lakner Géza: Klinikai vizsgálatok kézikönyve (SpringMed

A terápiás stratégia kialakításakor azonban számtalan egyéb tényezőt is figyelembe kell venni: 1. hatékonyság (epilepszia-formakör, rohamtípus), 2. életkor, nem, 3. a gyógyszer farmakológiai tulajdonságai, 4. az adott gyógyszer mellék­hatásprofilja, 5. életforma, alkat (kövér, sovány, gyermek­közösség), 6. egyéb. Fenotípus és genotípus korreláció öröklött TTP (Upshaw-Schulman szindróma) -ben című tanulmány Inselspital Bern Appendix B01.4 - Beteg tájékoztató, 29.01.2014 3/ 4 A tanulmány kezdetén, az orvosa egy (alap) kérdőívet fog kitölteni Önnel, és ha szükséges, vérmintát vesz A korreláció és a regresszió között sok a hasonlóság, ha a korreláció mérőszáma az un. korrelációs koefficiens szignifikáns, akkor mindig szignifikáns lesz a lineáris regresszió is. A leggyakrabban használt és az orvosi irodalomban igen gyakran megtalálható eljárások kÖtelezİ szintentartÓ tanfolyam klinikai onkolÓgiÁbÓl, sugÁrterÁpiÁbÓl 2018. szeptember 12-15. kép birtokában hoz döntést a szükséges további mammogrÁfiai korrelÁciÓ. mammogrÁfia - szerkezeti torzulÁs. mri. mri. masztektÓmiÁs specimen felvÉtel levő faktor lehet. A kiváltott hatás pedig tulajdonképpen bármilyen biológiai, klinikai paraméter. A kérdésekre adott válaszhoz szükséges adatokat alapvetően két módszerrel lehet összegyűjteni. Egyfelől lehetőség van arra, hogy a vizsgáló hozza létre az expozíció

Klinikai tünetek: A betegség alattomos, lassú lefolyású. Kezdetben enyhe, nehezen felismerhető tünetek jelentkezhetnek. Hormonpótlásban részesülő betegekben a T4 méréshez szükséges vért a gyógyszer bevétele előtt kell levenni, (IQ) közötti korreláció évtizedekig a köztudatban volt A CYP2C9 enzim és klinikai jelent séggel bíró génhibái A MÁJ CYP ENZIM AKTIVITÁSAI ÉS CYP EXPRESSZIÓJA KÖZTI KORRELÁCIÓ A folyamathoz szükséges elektron transzportot a NADPH-citokróm P450 oxidoreduktáz enzim mellett a citokróm b5 is végzi. A CYP katalizált folyamat a következ bruttó egyenlettel írható le:.

Ulti Med Covid-19 koronavírus fájdalommentes, gyors

  1. tozások biztos diagnosztikájához excízió is szükséges lehet. Újabban a B3 kategóriába sorolt léziók közül a papilláris és és ezért a radiopatológiai korreláció a képalkotó és klinikai kép hármas diagnosztikai egységében sza
  2. Témavezető: Dr. Goják Ilona, klinikai főorvos A balkamra systoles funkciója az ischaemiás szívbetegség kimenetelének egyik legfontosabb prediktora. Bár a bal kamra funkció becslésének arany standard módszere az MR vizsgálat, számos korlátja miatt a klinikai gyakorlatban az echokardiográfia sokkal elterjedtebb bedside módszer
  3. A kiadvány hatásköre. A kiadvány hatásköre a népegészségügyi felkészültség tervezésének támogatása az egyéni védőeszköz ( personal protective equipment, PPE) szükségletek tekintetében az egészségügy azon területein, ahol gyanítottan vagy igazoltan koronavírus-fertőzött (COVID19) betegeket kezelnek
  4. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Program- és témavezető: Dr. Süveges Ildikó egyetemi tanár, Ph.D., D.Sc. Az implantátum intraocularis kábelhosszának meghatározásához szükséges Szignifikáns korreláció állt fenn a két vizsgáló átlagértékei között p <0,05 (konfidencia intervallum 95%)..
  5. A képalkotáshoz szükséges ultrahangnyalábot a vizsgálófejben klinikai tünetek, a 12-elvezetéses EKG és a laboratóriumi vizsgálatok alapján végeztem. Bizonyos statisztikai vizsgálatokra varianciaanalízis, korreláció és lineáris regresszió-számítás (GB-STAT) felhasználásával került sor..
  6. A definitív műtéti helyreállításhoz specifikus tapasztalattal rendelkező sebész szükséges. Ezeknek a sérülteknek a halálozási rátája meghaladja a 20%-ot, érrendszeri sérülésekkel vagy hypotenzióval pedig a 45%-ot. Ez a klinikai korreláció könnyíti az olyan traumatikus sérülések azonosítását, melyeket a kezdeti.

A két módszerrel mért értékek közötti korreláció szoros volt (r 2 =0,9991). A DCont IDEÁL vércukormérővel mért értékek laboratóriumi méréstől való százalékos eltérése minden esetben ±10,0% alatti volt. Klinikai körülmények között egy diabetescentrumban 200 cukorbeteg mintáját analizálták Klinikai specificitás és szenzitivitás a tesztleírás alapján: specificitás: 99,9% szenzitivitás: a pozitív PCR után 3 héttel 96,41% A vírusneutralizációs teszttel való korreláció 0,81. Indikáció - Lezajlott COVID- 19 fertőzés utólagos igazolása. A betegség lezajlása után legalább 2-3 héttel vett mintából A CYP2C9 enzim és klinikai jelent A MÁJ CYP ENZIM AKTIVITÁSAI ÉS CYP EXPRESSZIÓJA KÖZTI KORRELÁCIÓ A folyamathoz szükséges elektron transzportot a NADPH-citokróm P450 oxidoreduktáz enzim mellett a citokróm b 5 is végzi. A CYP katalizált folyamat a következ ő bruttó egyenlettel írható le:.

szükséges küls ő segítség mértékét határozza meg FIM FNO kategória korreláció Tisztálkodás d510 mosakodás 0,84 Fürdés 0,88 min ősége - - Köszönettel tartozom: Dr. Jakab Katalin főorvosnőnek és a SZTE Neurológiai Klinika Cerebrovasculáris Rehabilitációs Osztály ORVOSAINAK Dr. Kullmann Lajos Professzor Úrnak. A kényszeres vásárlás és klinikai tünetek illetve pszichológiai jellemzők közötti korreláció amely a szükséges termékek beszerzésétől egyre inkább a a háttérben meghúzódó pszichológiai jellemzőket és klinikai tüneteket A tartalom elrejti 1 BinaxNOW ™ 2 COVID-19 Ag 3. KÁRTYA 4. ELJÁRÁSI KÁRTYA 1. rész - Mintavizsgálati eljárás 4.1 A betegmintákhoz 6 csepp extrakciós reagensre van szükség, 5. rész - Eredmény értelmezése 2 Negatív eredmény 5.1 Pozitív eredmény 5.2 Érvénytelen eredmény 5.3 A külső minőségre vonatkozó eljárás Ellenőrző teszt 6 BinaxNOWTM COVID-7 Ag 19. KÁRTYA [ feltétlenül szükséges az így meghatározott paraméterek és a lokális elváltozások közötti korreláció, illetve összefüggések vizsgálata. Korábbi kísérletink során több olyan patológiás elváltozást vizsgáltunk, ahol immunhisztokémiai és áramlásos citometriai módszerekkel a PARP enzim aktivációjá Ily módon a magnéziumhiány megzavarja a D-vitamin szintéziséhez és metabolizmusához szükséges folyamatokat. A magnéziumpótlás ás a D-vitamin-szintek közötti korreláció pontosabb feltárásához dr. Dai és munkatársai a 250 fő bevonásával lefolytatott Personalized Prevention of Colorectal Trial résztvevői közül 180.

A klinikai vizsgálat során nem pályaalkalmassági vizsgálat végzése történik, melyet munkapszichológus végez pld a PÁV során, hanem olyan klinikai vizsgálat mely az egyén kognitív és pszichomotoros állapotának felmérésére és esetleges ezirányú deficitjének megállapítására irányúl CVA többszörös kanonikus korreláció elemzés DH dentális horgonylat DNS dezoxiribonukleinsav illetve prognosztikus kérdések megválaszolásához szükséges Az epidemiológiai alkalmazott tudomány. Eredményeit a klinikai orvoslás és a populációs medicina (népegészségügy, egészségpolitika, egészség-gazdaságtan, stb. cardiovascularis megbetegedések klinikai megjelenése dönt ıen a feln ıtt korra tehet ı, a coronaria betegség és az essentialis hypertonia gyakran serdül ıkorban kezd ıdik [9]. múlva végzett kontroll során a korreláció foka mérsékl ıdött: systolés r=0,39, diastolés r=0,37 A mérést több alkalommal szükséges. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet XVIII. Laboratóriumi Szakmai Továbbképző Tanfolyam Hátrány: bazofil donor szükséges - Ha a HR egy IgE-deficiens szérummal szenzitizáltbazofilbőlvan felszabadítva, akkor a reakció IgE-tőlfüggetlen (pl kemokin függő) • Korreláció A Rorschach Tintafolt Teszt módszerét és a vizsgálathoz szükséges táblákat Hermann Rorschach svájci pszichiáter dolgozta ki az 1920-as években. Szendi Gábor klinikai szakpszichológus egy cikkében ezt írja: Az illuzórikus korreláció az a jelenség, hogy a teszteredményt mindig visszaigazolja az elfogult klinikus.

Felhívás Együttműködésre / Klinikai Vizsgálatra - Covid-1

A sclerosis multiplex (SM) gyakori neurológiai megbetegedés a fiatal felnőttekben. Felmerült, hogy a csökkent D-vitamin-bevitel, ill. keringő 25-hydroxy-vitamin-D (25[OH]D) alacsony szintje magasabb SM rizikóval jár, illetve hogy fordított korreláció van a D-vitamin-státus és az SM aktivitás között. Több klinikai vizsgálatot is végeztek, azonban nem lehetett eldönteni, hogy. szükséges dózissal történő ellátása fontos kérdés, azonban sarkalatos probléma a normál protokoll klinikai bevezetésének előkészítését. A kutatási program megkísérelte felmérni a 34,78±9,79) (p<0,01). Linearis korreláció volt tapasztalható a vonás szorongás és a pre-fMRI állapot szorongás szintje között. vezérelt vékonytűbiopszia szükséges. A vizsgálat sok esetben megerősíti a metastasis klinikai gyanúját, azonban specificitása nem 100 %-os. Laboratóriumi vizsgálatok közül kötelező a vérkép mellett a máj- és vesefunkciók vizsgálata, a szérum ionszintek, az éhgyomri vércukorszint, az összfehérje és albumi Klinikai adatokat, szérum ceruloplazmint, májfunkciós vizsgálatokat, vizelet réz-és májbiopsziás jelentéseket, amennyiben rendelkezésre állnak. A 7 éves vizsgálati időszak alatt 1573 betegnél végeztek szérum ceruloplazmin mérést. 96 beteg (6.,1%) ceruloplazmin szintje <0, 2 g/L volt, és ezek közül csak 3 betegnél volt. Az Atlantic szerint jelenleg 8 klinikai kísérlet folyik a korreláció ellenőrzésére, és ha azok is igazolják Chengék eredményeit, akkor a melatonin kulcsszerepet kaphat a covid.

Biostatisztika Digital Textbook Librar

A klinikai alkalmazását azonban korlátozza a speciális berendezések szükségessége és a méréshez szükséges idő, ami a tünetmentes PAD alatti diagnózisához vezet. A Doppler és az oszcillometriás boka-brachial index ABI értékek közötti korreláció, amikor az első oszcillometriás mérést a vagy két b vagy három c. Klivényi Péter Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Ataxia a motoros feladat során jelentkező inkoordinált, inadequát mozgás szenzoros, motoros és koordinációs központok, ill. pályák épsége szükséges Cerebellum az izom működésének folyamatos, célzott, célszerű összehangolása motoros, szenzoros jelentést kap és folyamatosan korrigál archicerebellum (tr. A klinikai rokkantsággal közepes összefüggést mutatnak a hyperintenz léziók, tehát szükséges. Ezenkívül a speciális analitikai módszerek érzékenyek lehetnek a tenzor értékének Az MRI markerek és a viselkedési paraméterek közötti korreláció analízist végeztünk. 6 2. tanulmány Mágneses rezonancia képalkotá

A kiégésszindróma vizsgálata dinamikusan fejlődő kutatási terület hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Az egészségügyi dolgozók körében a kiégésszindróma jobb megértése, továbbá elérhető intervenciós program kidolgozása kimagasló fontossággal bír. Célunk felmérni a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Aneszteziológiai és. A klinikai beavatkozás hatásfokának meghatározása a pre- és postoperatív visusértékek között mérhető javulás alapján történik, melyhez a standard klinikai teszteknél pontosabb eljárás szükséges. Így a kutatás-fejlesztésnek a lencsetervezésen túl ki kell terjednie a látás teljes folyamatának modellezésére és a. A cikk címét megpillantva sok fogorvosban azonnal megfogalmazódik a válasz: természetesen a legjobb gyökértömő rendszer az, amit én használok. Mégis, először meg kell határoznunk, mit jelent a legjobb, mielőtt a kérdésre választ adnánk A PSA szokásos szintjei az életkor szerint a következők: Az 50 év alatti férfiaknál a normál PSA-szintek 2,5 ng / ml-nél kisebbek. A 50-59 év közötti férfiaknál a normál PSA-szintek kevesebbek, mint 3,5 ng / ml. A 60-69 év közötti férfiak normális PSA-szintjei kevesebbek, mint 4,5 ng / ml. A 70 évesnél idősebb férfiak. Vessük össze az igények-et és a megoldások-at, majd határozzuk meg a korreláció erősségét. Jelöljük az erősséget (erős, közepes, gyenge korreláció), korreláció számszerűsítése Reláció (tető) mátrix: A tervezői igények közötti reláció meghatározása (erősen +, +, -, erősen -, nincs reláció)

Bemutatjuk nagy érzékenységű LumiraDx platformunkat, egy új generációs, ellátási helyhez kötött diagnosztikai rendszert, amely egyesíti magában a kisméretű, hordozható műszert, a mikrofluidikus tesztcsíkot, az egyszerű, szabványosított munkafolyamatot, valamint a zökkenőmentes, biztonságos digitális csatlakozást a felhőhöz és a kórházi informatikai rendszerekhez. Súlyos esetben a klinikai képet masszív ascites, hydrothorax, hemokoncentráció, oliguria, trombózis, akut respiratórikus distressz szindróma szintek között erős korreláció feltételezhető. Az aktivált trombocitákból további anyagok a terhesség eléréséhez szükséges minimális dózisú gonadotropin megfelelő. nem szükséges. A beteget a kezelés kezdetén a betegség tünetei miatt és a megfelelő nyomon követés Klinikai vizsgálatokban a TRISENOX-szal kezelt relapszusban úgy nem mutatkozik korreláció a kiinduló fehérvérsejtszám és a maximális fehérvérsejtszám között sem. A hyperleukocytosist soha nem kezelték. Minden 10 kg testsúlynövekedés 3 Hgmm-rel növeli a szisztolés, 2,2 Hgmm-rel a diasztolés vérnyomást. A születési súly és a serdülőkori magas vérnyomás kezelés központ 21 század között negatív korreláció mutatható ki, kis születési súly esetén a felnőttkori hipertónia incidenciája nagyobb

Video: Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia - A

Ha a vérzéses anamnézis pozitív, akkor a klinikai adatok alapján vezetett részletes kivizsgálás szükséges. (Brit J Haem 2008 140: 496-504) Von Willebrand betegség vérzékenységgel való korreláció nem megalapozott. Vérzékenység: alaphelyzete korrelál (direkt vagy indirekt korreláció) (Katz, 2004). biomarker kapcsolatba hozható-e a klinikai végponttal. Egy prognosztikus biomarker esetén azt kell bizonyítani, hogy kezelés hiányában képes előjelezni a áll, mely a szükséges diffúzió irányok számát határozza meg, legtöbb azonban. A korreláció a referencia és IR mérések között Ac-ra FTIR megfelel az Ac és BHB értékek alapján a szubklinikai 0,85 és BHB-ra 0,79. ketózis kimutatására, különösen, ha más beltartalmi A referencia módszerrel és FTIR-rel mért eredmények adatok is rendelkezésre állnak A töréskockázat klinikai felmérése jelenleg elsősorban alkalmazva rendkívül szoros korreláció mutatkozott az osteoporosis radiológiai, ill. szövettani értékelése között. kezet kvantitatív értékeléséhez szükséges lenne a képal-kotó és -elemző eljárások, valamint a vizsgálandó csont

Mármost, a pótvégpontok és a végpontok közötti kapcsolat (korreláció) jellegét nagyon részletesen és pontosan kell ismerni ahhoz, hogy a pótvégpontokat elfogadhassuk a klinikai hatásosság tényleges pótlékául. Természetesen világos, hogy az ellenanyagtermelődés a hatásossággal összefügg • A kísérletezéshez szükséges a releváns változók azonosítása, a -Ha a korrelációs együttható 1, akkor tökéletes a korreláció hanem klinikai teszt. Tíz, részben színes, tengelyesen szimmetrikus ábra

visz a víz sodor: Titkosszolgálatok, gazdasági hírszerzés

Ha nem szükséges laparotómia, de szabad folyadék és kontrasztanyag extravazáció látható, megfontolandó az angioembolizáció. a klinikai megjelenéssel való korreláció hiánya és a nem megfelelő CT protokoll alkalmazása. Az egyfázisú CT vizsgálat készítése korlátozza az érrendszer megítélhetőségét. Az artériás. A korreláció fogalma arra utal valamilyen kapcsolat létezése két változó között, Mindez nagyon különböző területeken szükséges, A különféle tesztek és pszichológiai értékelési intézkedések nagy jelentőséggel bírnak a klinikai gyakorlatban legtöbb klinikai tapasztalat, súlyosság, prognózis, beavatkozás (CRT) - Jól értékelhető systoles és diastoles endocardialis határ szükséges. Simpson formula (Biplane Simpson formula - Area length módszer) Jó korreláció MRI-vel Légzés, RR-variabilítás kiküszöbölése. RT 3-D echocardiographia